Jag gör så bra ifrån mig att vissa pojkar är rädda för mig!

Madelia Masseya från Kongo-Brazzaville berättar om fotbollen som är hennes stora intresse. Hon spelar högerback, och har varit med i fotbollsprojektet Gothia sedan hon var nio år. När vi träffar henne på träningen vid en av fotbollsanläggningarna i Brazzaville är hon tretton.

- Ibland, i skolan, träffar jag sådana som säger att fotboll bara är för pojkar. Men fotboll är också för flickor! Och vi är jämlika, säger hon med eftertryck.

Genom fotbollsprojektet får hon spela fotboll med både pojkar och flickor. Men de gör också mycket annat.

– Förutom att spela boll får vi läsa och lära oss att respektera kompisar och ledare. Det är en bra skola för man lär oss bra saker. Jag gillar biblioteket mest, förutom fot-bollen.

- Jag tycker också om att åka på utflykter, för vi har så fin stämning bland alla kompisarna. Vi har blivit som en stor familj.

- Som tjej har jag det jättebra i fotbollsprojektet!

Förutom att skapa en meningsfull fritid, handlar Gothia-projektet om värderingar. I samband med träningspassen talar man mycket om fair play utifrån följande:

1. Positiv attityd – Jag vill tänka positivt om mig själv och andra

2. Ärlighet – Jag vill vara ärlig och just på och bredvid plan

3. Respekt – Jag vill visa respekt för ledare, medspelare, domare och motståndare

4. Ansvar – Jag vill ta ansvar för mig själv och laget jag spelar i

5. Hänsyn – Jag vill visa hänsyn mot mig själv och andra och inte använda tobak och droger

6. Ödmjukhet – Jag vill lyssna på andra och inte vara egoist

7. Bra språk – Jag vill använda ett vårdat språk och inte tala illa om andra

8. Uppmuntran – Jag vill stötta och uppmuntra andra i laget och föreningen

9. Pålitlighet – Jag vill vara pålitlig och att andra ska kunna lita på mig

10. Förebild – jag vill vara en god förebild för andra

Denna och fyra andra berättelser kan du läsa om genom att trycka på bilderna nedan.

 • Rut Linden

  Vill man läsa mer om vad som händer i fotbollsprojektet så har Missionskyrkan och equmenia just nu två fotbollspraktikanter på plats (Martin och David) som bloggar på equmeniapraktikant.wordpress.com

 • Tomas Lannfjall

  Räkneverket för insamlade ligger nere.

  • http://amen.se brynte

   Inte alls?