Tillsammans gör vi mirakel!

Hur ser ett mirakel ut i våra dagar?
Rent dricksvatten till en by där invånarna annars fått gå långa sträckor för att hämta vatten i spannar och hinkar, eller att hiv-drabbade i fattiga länder kan få tillgång till bromsmedicin, eller att en fattig och utstött kvinna kan få chansen att försörja sig och sina barn – är inte det mirakel?

Gud kallar oss till att tillsammans göra sådana mirakel möjliga. När Jesus gick på jorden gav han blinda syn, lät lama gå, räckte ut en hand till de utstötta. I hans efterföljd vill vi sprida evangeliet i både ord och handling.

Till det behöver vi hjälpas åt. Vi arbetar tillsammans med systerkyrkor i Asien, Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Stödet går till evangelisation, pastorsutbildning, hälso- och sjukvård, utbildning, jord- och skogsbruk, katastrofhjälp och mycket mer.

Vi behöver din hjälp. Därför har vi nu möjlighet att tillsammans ge pengar till mission i andra länder. Projekten som vi driver tillsammans med systerkyrkor och andra organisationer tjänar i många fall också som inspirationskällor. Så sprider sig evangeliet vidare, i praktiska uttryck för människors väl. Var med i den rörelsen!

Insamlingen pågår från första advent till trettondagshelgen. Låt hela perioden bli en tid av levande engagemang. Och inte ska det väl behöva vara ett mirakel om vi kan öka insamlingsresultatet från föregående år?

Gud välsigne din offergärning!Göran Zettergren
missionsföreståndare

PS. Den 22 november skickas allt tryckt material till Missionskyrkans församlingar. Annonser är bokade i samfundstidningar under november och december. Låt inspirationen flöda inför en aktiv och rolig insamlingsperiod. Snart kommer det mer!