Utbildning bästa vägen att bekämpa fattigdom

Möt Norma Chimarro, rektor på en skola i Cuarto Lote, Ecuador som Missionskyrkan är med och stöttar genom lärarlöner och erfarenhet. Norma säger i porträttet: ”Jag kan kanske inte evangelisera och predika, men när jag möter dem som har varit elever på skolan och ser att de nu är ledare inom skolan och i samhället, då blir jag stolt och känner att mitt arbete har betydelse.”

För att läsa övriga porträtt som vi gjort till Mirakel 2012, klicka på bilderna nedan.

Mirakel 2012? #12 Göran Holmberg

Göran Holmberg svarar också på frågan varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt, och detta genom en videosnutt från vårt arbete i Ryssland.

Mirakel 2012? #11 Katarina Thurell

Katarina Thurell, arkivarie på Svenska Missionskyrkan fortsätter vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Sedan 2003 har jag varit involverad i ett projekt i vår systerkyrka i Kongo-Kinshasa, där församlingar och olika verksamheter i kyrkan lär sig grunderna i arkivering. Det är ju ingen självklarhet med offentliga arkivinstitutioner i Kongo-Kinshasa. Kyrkan vill här visa vägen, som en del i samhällsbygget, att det är möjligt att i det civila samhället få ordning på sina arkiv och möjligt att förvalta sin minnesbank av erfarenheter. Ett samhälle utan tillgång till information blir ju ett samhälle som blir sårbart för rykten. Det är en lång väg Kongo-Kinshasa har att gå för att uppnå demokrati och få ett öppet samhälle där människor känner tillit till sina myndigheter. Dåligt organiserad administration, röriga eller obefintliga arkiv gör att man blir sårbar för korruption, får höga förvaltningskostnader, helt enkelt för att man inte har riktigt koll. Då kan en och annan extra person slinka med på lönelistan, och något blir utbetalat till fel sak. I arbetet med kyrkoarkiven har alla medverkande förstått syftet med varför dokumenten behövs och att arkiven behöver bevaras för kommande generationer.
Emy Miantezila Mbeye, ansvarig för projektet, säger i ett mail till mig: ”Det är sant att ni inte kan förstå betydelsen, då ni har en kultur i Sverige med bevarad litteratur och arkiv över en mycket lång tidsrymd. Men människorna här tycker att det är viktigt och bra. Och det är sant, mycket går med vilja. Vi hade mycket mindre pengar jämfört med andra projekt, men resultatet blev ändå imponerande.”
Mirakel kan se olika ut, ett mirakel är att ett stort antal församlingsexpeditioner i Kongo-Kinshasa nu har välordnade arkiv, med sorterade dokument och bra sökregister, diarieplanen sitter uppsatt på väggen, att frivilliga arkivkommittéer tar sig an församlingsarkivet en gång i veckan. Stöd Mirakel 2012, så kan vi tillsammans fortsätta arbetet!

Katarina Thurell

Utbildning. Egenmakt. Respekt.

Detta är Mirna och Honorine. De kommer från Kongo Brazzaville och har fått möjligheten att utbilda sig till sömmerska hos Missionskyrkans systerkyrka EEC. Detta har gett dem möjlighet att gå från att leva i hjälplös fattigdom till att bli entreprenörer och att själva kunna ha lärlingar som de ger möjligheter till ett mer värdigt liv. Läs mer om Mirna och Honorine bland våra porträtt.

Du kan också möta dem här:

Nedan ser du alla de porträtt vi hittills publicerat i Mirakel 2012.


Mirakel 2012? #10 Marie Lindholm

Marie Lindholm är diakonisekreterare i Svenska Missionskyrkan. Här berättar hon varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Det finns så många behov i världen, självklart vill vi vara med och dela med oss av det vi fått till andra. Det kan handla om att ge av sina pengar, det kan handla om att ge av sig själv. När vi ger får vi ofta välsignelser tillbaka. Det står i predikaren; Sänd ditt bröd över vattnet i tidens längd får du det tillbaka. För över 20 år sedan var jag i Sydamerika på missionsuppdrag. Något vi som inte var sydamerikaner upplevde när vi var där var att vi skulle be Gud sända sydamerikaner som missionärer till Europa, till Spanien och till mitt eget land Sverige.

För lite över ett år sedan träffade jag Maria och Ariel Alva från Lima, Peru i den lilla orten Väröbacka. Helt ovetande om det hade Maria och Ariel kommit som missionärer till Sverige för 15 år sedan då de upplevt en längtan att åka hit. Ariel var med och organiserade det arbete jag deltog i utifrån kyrkorna i Cuzco, Peru då för lite över 20 år sedan. Då lyssnade jag till Ariel när han predikade i den stora kyrkan vid torget i Cuzco. Nu fick jag bjuda in honom att predika i missionskyrkan i Värö där jag var diakon och församlingsföreståndare, det blev en stark gudstjänst som följdes av flera.

Förra hösten kom ett team Sydamerikanska ungdomar från Apg 29 till vår församling och de övriga kyrkorna i Värö. Deras insatser satte spår i hela Väröbygden och Maria och Ariel blev en ovärderlig hjälp i vårt arbete tillsammans med teamet från Apg. 29.

Visst vill du vara med och bidra med det du kan, man vet aldrig vad det kan leda till. Ditt bidrag har betydelse!!!

Kina behöver evangeliet

 

Ge Baojuan från Wuhan i Kina berättar om hur hon gått från slit på risfälten genom studier utan några medel till att grunda en församling som nu har över 2000 medlemmar och fem gudstjänster varje söndag. Ge är katolik och har länge haft ett nära samarbete med Svenska Missionskyrkan.

Mirakel sker och är en verklighet där vi finns. Tillsammans ger vi möjlighet till mer!

Nedan kan du läsa alla de porträtt vi hittills publicerat.

 


Mirakel 2012? #9 Els-Marie Carlbäcker

Els-Marie Carlbäcker är samordnare för utvecklingssamarbete i Svenska Missionskyrkan och här fortsätter hon vår serie om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

I USA tältade människor utanför stora affärscentra natten till i fredags då den stora rean började. Rean som inledde julhandeln. År efter år överträffar denna julhandel uppsatta mål. Genom att köpa finns vi till – är det den nya slogan som gäller? Får vi ett berättigande om vi har råd att köpa alla de senate prylarna? Jesus har sitt fokus på människan, den som vi hittar innanför skalet. Människan och dess utveckling. Vad vill han se hos just dig – och mig – av utveckling? Ett är säkert, han vill se frid mellan folken. Den frid som julens budskap bringar. Frid i själen och frid mellan varandra. Genom Mirakel 2012 får vi hjälp att ställa om vårt fokus mot våra medmänniskors framtid. Vi som har pengar att dela kan hjälpa andra att få bl.a. utbildning som ger möjligheter till utveckling på olika nivåer. Pengar från Mirakel 2012 går till sådant arbete som systerkyrkorna vill göra som inte täcks av medel från Sida. De täcker också 10 % egeninsats som vi måste samla in för att få del av Sidas bidrag. Pengarna stödjer evangelister, teologisk utbildning, renovering av sjukhus och skolor, inköp av material m.m. till olika verksamheter. Våra bidrag behövs och når långt ut på landsbygden systerkyrkorna finns!
Ge vad du har och gläds tillsammans med den världsvida kyrkan att Fridsfursten är på väg!

Els-Marie Carlbäcker

God jul, goda mirakel, gott hopp!

Vi på kommunikationsavdelningen vill hälsa er alla en riktigt god jul.
Kul, och viktigt, att ni följer med i Mirakel 2012.

Tillsammans gör vi ett viktigt arbete för Guds rike i denna värld.

God jul! Goda mirakel! Gott hopp!
Hälsar
Görel, Tomas, Eric, George, Inger och Nils

Mirakel 2012? #8 Göran Undevall

Göran Undevall arbetar med församlingsplantering och omstart i Svenska Missionskyrkan. Här berättar han om varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt.

Som kristen kyrka är det viktigt med ett engagemang för människor i hela vår värld. Vårt uppdrag handlar om att föra ut evangelium till alla människor. Dessutom tror jag att ”missionella församlingar” – församlingar som sätter missionen i centrum håller sig friskare längre. Därför stödjer jag Mirakel 2012!

Göran Undevall

Mirakel 2012? #7 Ulla Marie Gunner

Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare i Svenska Missionskyrkan, berättar här varför Missionskyrkans internationella arbete är så viktigt, från hennes perspektiv.

Mission Dolores ligger i San Francisco. En gammal katolsk mission grundad 1776 där indianer mer eller mindre frivilligt kristnades. Jag var där på studiebesök förra veckan. Vår guide var själv indian i rakt nedstigande led från de indianer som fanns med i första generationen.
Det är ju med lite kluvet hjärta man hör berättelserna ur historien. Nu stod han där, vår guide, och berättade om umbäranden från det förflutna men också stolt. Indian och kristen katolik. Han bar dessa identiteter som ett. Han gav sig själv sin identitet, sina namn.
Så kom berättelsen om kusinen som i 10 årsåldern med stolthet i skoluppsatsen skrev om sig själv som indian. När det blev dags för en liknande uppgift i 15-årsåldern blev det stopp. Indian fick han inte skriva. Det skulle heta Native American! Ok. Så fick det bli. På gymnasiet skrev han igen. Nu kallade han sig Native American men titulaturen var ändrad igen – Indigenous people, skulle han säga, ursprungsbefolkning. Så gick några år och det var dags för högre utbildning och samma historia upprepades men nu skulle hans namn vara aborigin. Då tröttnade han. Jag är Indian och det är jag stolt över, sa han. Han tog sig det namn han ville och bär det med stolthet.
Mirakelkampanjen är i full gång. Fotbollsskor till Kongo Kinshasa, sykurser för kvinnor som får en chans att ta ikapp missade år i sina liv. Jag vet inte vad de kallar sig men jag tror det bidrar till egen värdighet och kraft att ta ansvar för sitt liv. Då får man också kraft till att skapa sig en identitet och ta det namn man själv vill. Jesus möter människor som får kraft till identitet! Det är mirakel!

Ulla Marie Gunner

Sida 1 av 612345»...Last »