Skilda ljus

Det finns olika sorters ljus. Midsommarnattens ljus kan inte jämföras med adventsstjärnans sken men på olika sätt, och vid skilda tillfällen, skingrar båda vårt mörker. Vill man uttrycka det i politiska termer kan man säga att runt midsommar har ljuset regeringsmakten medan adventstiden tvingar in det i en energisk opposition. Så här års sluter sig miljonstals små ljuspunkter sig samman för att protestera mot det kompakta mörker som försöker ta herraväldet över våra breddgrader.
Ibland kan det kännas som att livet badar i solsken medan man andra gånger får leta för att få syn på ett enda litet adventsljus. Precis som det yttre ljuset varierar i styrka och storlek kan också det inre växla från tid till tid. Kanske lyser den stora solen ofta med sin frånvaro. Istället kan det vara när vi lär oss se och lägga ihop de små ljuspunkterna som vi kan få den kraft vi behöver.
Precis som det är med årets övriga tider möter vi adventstiden och julen med olika känslor och sinnesstämningar. För många känns det naturligt att ta till sig budskapet om glädje och frid medan mörkret för andra står tätare än någonsin.
Men oavsett om du känner att liver är midsommarvarmt eller adventskyligt önskar att någon av Betlehemsstjärnans strålar ska lysa in i ditt liv.
Roland Ernebro