Jubel och sedan scoutstruktursdiskussion

image

image

equmenia jublade och applåderade när beskedet kom att våra ‘föräldrar’ beslutat ett bilda en ny kyrka.

Förhandlingarna fortsatte sedan med beslut om verksamhetsplan och nu diskussion kring den största frågan: förändringar i scoutstrukturen. Viktiga punkter som diskuteras är att vi ska få fortsätta ha en kristen grund för scoutverksamheten, möjligheten till proxyröster och att Ska’ut ska finnas kvar som utbildning. Ett förslag finns också att avslå styrelsens förslag. Fortsättning följer…

/Emelie