”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”

Morgonens rubrik slår emot mig: ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”. För 23% av alla 18-19åringar är det inte så viktigt att leva i en demokrati. Debattören menar att skola, de politiska partierna och media har misslyckats att förmedla demokratins grundvalar till de unga svenskarna.

Det är svårt att tro att detta hemska kan vara sant, särskilt när man befinner sig på equmenias riksstämma där massor av unga människor brinner av att få använda sina demokratiska rättigheter för att påverka equmenias riktning. Idag är Betlehemskyrkan omgjord till påverkanstorg. Ombuden får möjlighet att gå runt till olika stationer och diskutera de olika punkterna på dagordningen. Ett bra sätt för fler att få komma till tals.

Skicka hit alla unga svenskar så ska de få se att demokrati både är kul, viktigt och att det faktiskt går att påverka!

/Emelie

 

  • Birger

    En bra demokrati som nya generationer är medvetna om får man bara om man lär sig lyssna ”nedåt”. Det är viktigt att den nya kyrkan blir bättre på att fånga upp och driva idéer och förslag som kommer från de lokala församlingarna och fotfolket.