”Det flippar om man tar blicken från Jesus”

Johan Nilsson, equmenias ordförande, predikade på inledningsgudstjänsten för equmenias riksstämma. Precis som Petrus föll i vattnet när han släppte Jesus med blicken, så skulle även equmenia falla om vi inte har rätt fokus. Så det är det som gäller den här helgen, menade Johan, när beslut tas om equmenias kommande verksamhetsår och andra frågor så får vi inte glömma att det är att hålla blicken på Jesus som gäller.

/fritt tolkat av Emelie