Emelie möter… riksstämmogeneralen

image

Jonas Lundkvist jobbar på equmenia med allt det praktiska inför riksstämman.

Hur känns det just nu?
Bra, ser fram emot att riksstämman ska sätta igång.

Vad har varit roligast hittills?
Att möta alla engagerade människor.

Vad ser du mest fram emot?
Att få sitta och prata med ungdomar från olika föreningar och höra hur de har det i sin hemförening.