Pelle Hörnmark levererar

Var på ett seminarium med Pelle Hörnmark, ledare Pingst FFS, i eftermiddags. Svårt att sammanfatta, så jag ger dig en massa oneliners. Rubriken var: Förändring –självklart och jättesvårt

Hur jobbigt som helst, får köra om långtradare i kurvor.
Att dra ny väg betyder inte att målet är förändrat, men att resan ändras.
Det är roligare att försöka. Man vill inte bli gammal och minnas att man bangade.
Grip dig an vad du kan göra eller drömma om att kunna, i djärvhet ligger snille, makt och magi.
Det skulle behövas lite mera mod bland ledarna.
Det är får utan herde i de svenska församlingarna.
Det finns människor som aldrig någonsin accepterar förändringen. Ca 10%
Även om det låter som om alla är med, så är det inte så.
Man måste skrida till handling innan man fått med sig alla, men tillräckligt många måste vilja. Om vi väntar in de flesta så blir det bra. De som är lite tröga att komma igång, är lite tröga att kliva av. Man är trogen i det långsiktiga.
Mose visste att staven ”funkade”. Men Gud är inte upprepningens Gud.
Vi kan inte ha större backspegel än vindruta.
Det passar inte Guds folk att bara köra på repetition
Vi har lätt att hylla det skapade istället för skaparen.
Förändringen börjar i vår tanke. Rom 12:2
Pastorerna bör gå en danskurs. Eller speedway. Eller vad det nu är. För att uppleva hur det är att vara ny i ett sammanhang man inte är hemma i.
Varje människa är under konstruktion. Att vara efterföljare till Jesus är att medvetet utsätta sig för hans konstruktion.
Jag har lärt mig hur saker funkar, så jag behöver varken Gud eller Helig ande längre.
Börja med kyrka, och uppdraget går förmodligen förlorat. Börja med uppdraget, och det är troligt att ni finner en kyrka
Församlingen kan inte få stå i vägen för det Gud har tänkt.
Evangelium, Gåvor i församlingen, Omgivningens behov.
Vi håller på med alldeles för mycket som vi inte ens tror på själva.
Det går fortare när jag gör det, men det blir inte 100%
Ingen hade samma org. Alla hade sina idéer. Alla drog nya människor till sig. Det som var lika var att de alla var helt övertygade om att det dom gjorde var det bästa de kunde.
Bär du på en övertygelse i ditt liv? Vad vill du?
Vi är lite för tama, vi vill för lite.
Man måste vara beredd att betala priset.
Ens övertygelse måste få konsekvenser
Vad gör vi för att få tillbaka barnen och barnfamiljerna till att börja med?
Att välja något handlar väldigt ofta om att välja bort något också. Det går inte att välja alla vägar.
När jag blir gammal hoppas jag kunna se bakåt och tänka ”Vi gjorde det vi trodde på, och att vi var beredda att betala priset”
Vem är det man vill tjäna, och vad man vill vinna. (Gal 1:10. 1Tess2:5-6)
Man behöver erkänna att man har ett bekräftelsebehov.
Det är livsfarligt om andra människors applåder får för stor betydelse. Vi behöver ha koll på vårt bekräftelsebehov.
Förändra verksamheter är svårt, att förändra människor är jättesvårt.
Det sitter inte i väggarna, det sitter i människors tankar och hjärtan.
Det som till slut gör skillnad är värmen i våra handslag.
Det är lätt att kliva åt sidan, det är svårare att stå kvar (Hammarskjöld)
Vi är ju bröder och systrar, så ni har ett ansvar att tillrättavisa mig om det är något jag missuppfattat.
Är det något man önskar för GF-kyrkan så är det enade led. Att man står upp för varandra och får känna stolthet över att man är med.
Ang missionskyrkans pastorer: De är vårt enda hopp, de är välutbildade. Vi har en lista med 53 namn som vi bearbetar.
Vad är lojalitet i vår tid, då kyrkkartan ritas om? Det handlar om denhär (plockar upp Bibeln). Läser vi den någorlunda som det står, eller gör vi hundratals egna tolkningar. Är Jesus vägen eller inte?

  • Per Westblom

    Längsta hittills Johan!

  • Joel M

    Tack Johan!