Hur kommer det sig…

att ett föredrag med Powerpoint och filmvisning, en föredragshållare som talar levande utan manus med ett intressant ämne inte väcker mitt intresse tillnärmelsevis så mycket som ett annat föredrag där föredragshållaren var bunden av manus, stod stilla i talarstolen och  inte hade några bilder och en ganska intetsägande rubrik?

Jag är övertygad om att det i hög grad beror på mig och mina preferenser, men visst är det märkligt ändå.

  • Helen

    Du är inte ensam…!