Smällande huvudvärk och hopp!

Anna Kettner, vi orkar inte, men vi biter ihop, får smällande huvudvärk och kommer hem som vrak på torsdag kväll
(lite överdrift och lite sanning). Och jag som har så mycket att göra på tåget hem… Jag skulle också vilja ha betydligt mer tid för reflektion och  tystnad, men alla vill inte betala för sån´t.

Och Per Westblom, ”passa-på-sjukan” är utbredd. Vad skulle missionkyrkans pastorsförbund ha ett extra årsmöte för under denna konferens? Jag var inte den enda som förgäves försökte förstå varför. Tog vi några beslut? Ja, att ordinarie årsmöte ska ligga under kyrkokonferensen i juni, vilket jag misstänker att vi redan belsutat.

Idag har jag varit på två seminarier. Jag kunde inte undgå att lägga märke till, att trots att seminariet: ”Att ge evangeliet till barn och unga” hade en manlig föreläsare, så var det endast en man bland deltagarna. Synd tycker jag och sorgligt om det upprepar sig vid samma seminarium i morgon. 

Owe Kenneberg talade om ledarskap och mognad på mitt andra seminarium. Det gjorde mig glad och hoppfull. ”Ledarskap handlar mycket mer om att lyssna, se och iaktta, än om att tala.”  Det ger hopp om ett lite annat ledarskap i framtiden, om det är den hållningen som lärs ut på THS.(Den typen av ledarskap finns förstås redan, men behöver utökas och lyftas fram.)

Till sist ett citat från Gunlög Roséns kvällsföreställning; ”Det är inte Gud som kör fast i gamla hjulspår. Gud kan börja om.”

Måtte också vi männsikor kunna börja om eller snarare låta Gud börja om med oss!