Per på Vinterkonferens

Jag har fått i uppdrag att blogga under vinterkonferensen. Det känns spännande att på detta sätt få reflektera i realtid (nåja nästan) om det som händer. Mina förväntningar på konferensen är än så länge rätt otydliga. Men Skövdemötet var en positiv upplevelse och jag hoppas på en minst lika bra konferens den här gången. Är en förhoppning och en förväntan olika saker? Troligen

Jag heter alltså Per Westblom och arbetar som nationell missionssekretare på Baptistsamfundet. Bor med min familj i Bromma och tillhör Bromma baptistförsamling där jag tidigare varit pastor.

Jag arbetar med församlingsutveckling (särskilt NFU) och pastorsrekrytering m m.