Oups, skulle man ha instruktioner också…

Nu kom just ett vänligt mail från HanSomHarHandOmEt med instruktioner om husr det här ska gå till. Det ska börja med en presentation. Och det är klart, det är nog på sin plats…

Jag heter Anna Kettner. Bor sedan 1987 i Rinkeby, numera i ett av de radhus, som fortfarande efter 10 år går under benämningen ”de nya” Eftersom alla andra hus här byggdes samtidigt i slutet av 60-talet

Jag gick på Lidingö Folkhögskola och Teologiska Seminariet mellan 1984 och 1987. Sen var jag pastor i Tenstakyrkan i ungefär 10 år – mesta tiden med inriktning på unga och utåtriktat arbete.

Jag blev politiskt aktiv och har haft förtroendeuppdrag för socialdemokraterna sedan 1991. Under en period (10 år) har jag arbetat heltid som politiker. Det slutade jag med till årsskiftet.

Just nu trodde jag att jag skulle fundera, skriva en barnbok, föreläsa, ta itu med sådant jag inte hunnit och kanske hämta andan med bas i ett synnerligen litet kontor i ett grannkvarter i Rinkeby. Men där bedrog jag mig. Genom en räcka händelser jag faktiskt inte riktigt kan fatta själv (och än mindre kan redogöra för) är jag nu projektanställd för det projekt som om Gud, samfunden och vi själva vill ska bli en ny kvinnorörelse med i det som kallas Gemensam Framtid.

Jag har tre döttrar i tonåren som är min största stolthet och oro

Värt att veta om mig är också att jag har ADHD, vilket jag för det mesta lyckas hantera, men ibland sätter krokben för min vilja att inte ställa till mer besvär än nödvändigt och reumatism, vilket stundtals gör mig väldigt trött och vresig