”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek”

Enligt Joh 13:35 (versen i titeln) så ligger det något oerhört stort i den kristna gemenskapen. Det är mer än att bara hänga med kompisarna eller umgås; i gemenskapen ligger en gestaltning av vem Gud är. Motsägelsefullt, med tanke på alla våra brister och tillkortakommanden, men ändå.. Den kristna gemenskapen innehåller potential att förändra denna värld, och sakta, sakta gör vi det. En gemenskap som går utanför de gränser som den lokala församlingen innebär, en gemenskap av tillhörighet med alla dem som bekänner Jesus som Herre.

I gemenskapens anda hade vi denna helg pastorsretreat i Santo Domingo. Tyvärr var inte alla pastorer där, men runt 40-50 pastorsfamiljer var samlade för två dagar av undervisning och framför allt gemenskap. En av de viktigaste sakerna som vi i pastorsrådet gör under året.

Gemenskap över gränser var också något påtagligt igår kväll, då Mats Gunnarsson och en grupp svenska turister, från olika församlingar i Sverige,

Förbön för de svenska vännerna, med pastorer från Amazonasdistriktet

besökte vår kyrka i Chaco. Mats jobbade under några år här i området, i Santa Rosa och i Baeza. Folk från de olika församlingarna i Quijosdalen var med och under några timmar fick vi ta del av diverse presentationer, sång, dans, drama, fina ord etc. Den stora behållningen var dock känslan att få samlas och tillsammans var del av detta som Gud använder för en förändrad värld. Starkt:)

//Petter