När morgondagarna sjöng…

Helgens extrainsatta årsmöte i Pactokyrkan är avklarta. Med ganska dålig uppslutning kunde vi i alla fall installera mötet och under de två dagarna behandlades stadgeförslaget, men inte det interna regelverket. Tiden räckte inte till och på ganska många punkter blev det diskussioner. Ibland om detaljer, vilket ord som användas, men ibland också om innehåll och substans. Det är en ibland omständig men samtidigt sund direktdemokrati.

Strukturen som föreslagits, två styrelser (en pastoral och en administrativ) kvarstår, men den pastoral får en uttalad auktoritet jämfört med den administrativa. Ordföranden för den pastorala styrelsen kommer vara heltidsanställd, vilket är nytt, liksom de fem nya departamenten som ska skapas och ha en heltidsanställd koordinator i vart och ett. Det innebär en ekonomisk utmaning, men vissa nuvarande tjänster kan nog flyttas om så att departamenten kan komma i funktion.

Mycket arbete kvarstår i kommande samlingar, och flera andra dokument behöver skapas. Jag finns med i en kommision som ska skriva ”Código de ética”, typ etikregler för kyrkans ledare. Mycket är självklart men det behövs nedskrivet för att definiera vissa områden och för att undvika åtal och oklarhet när någon gjort fel. Samtidigt behöver ett sådant dokument baseras på Bibelns budskap om nåd och helande och upprättande.

Stiftelsen för samhällsutvecklinng, FACE, som Sverige var med och skapade för 40 år sedan, kommer finnas med som del av departamentet för tjänande, men kommer naturligtvis behålla sin självständighet och fortsätta ha egen juridisk person. Det handlar mer om koordination och att alla delar av kyrkan arbetar mot samma mål.

Om alla dessa dokument och stadgar blir klara och kyrkans struktur effektiviseras kan nog Pactokyrkan ta fart igen, efter att under många år brottats med diverse problem och brist på vision. Pacto var tidigare en kyrka som gav exempel för alla evangeliska kyrkor i Ecuador, men som numera kämpar i motvind mot falska doktriner och ett världsfrånvänt evangelium som moderna rörelser står för. Den egna teologiska reflexionen har saknats och Guds specifika dröm med vårt samfund har nog inte varit så tydlig. Flera med mig anar ny vind i seglen och förnyad kraft i det vi gör. Var med oss och be.

//Petter

  • Fredrik_ericsson

    Lycka till i arbetet!