Lumbaqui t/r

Pactokyrkan i Ecuador står inför en stor utmaning; att klara av de nya lagarna om anställningsvillkor. Det är nödvändigt att alla arbetare har drägliga villkor och lagenlig lön, samt sjukförsäkring. För en kyrka där det ibland funnits en mentalitet att ”pastorn jobbar för Gud och behöver inte några pengar” innebär det vissa problem. Samtidigt uppstår problemen inte bara p.g.a. metalitet, många Pactoförsamlingar finns i små byar där församlingen inte kan ha ekonomi för att anställa en pastor, så istället har man gett en mindre summa varje månad, utan kontrakt. Pragmatiskt, men numera olagligt. Så församlingarna måste definiera om de klarar av en heltids- eller halvtidslön, annars bara jobba med en vald styrelse utan anställd.

Igår besökte Pactokyrkans nye president Henry Burbano och jag tre av församlingarn i Amazonas-distriktet för att informera om läget. Först till Reventador, någon timma ned från Chaco, där en liten men ekonomiskt stark församling faktiskt skulle klara av att heltidsanställa en pastor. Just nu jobbar pastor Luis Salazar, ”El Gringo negro” hos dem, men med en ålder av 74 år blir det nödvändigt att också tänka framåt. Reventador är en liten stad/by, men med en heltidsanställd pastor skulle församlingen också kunna sikta vidare, t.ex. mot de städer som uppstår kring bygget av Coca Coda Sinclair, det enorma vattenkraftverket som staten bygger i floden Quijos mellan Chaco och Reventador.

Med styrelsen i Reventador

Däreftet vidare mot byn Gonzalo Pizarro, eller ”62 1/2″ som den kallas (då den ligger vid kilometer 62 1/2 från staden Lago Agrio). Där ligger en liten församling med 16-17 medlemmar. Där liksom i nästa by, Lumbaqui, pratade vi med styrelserna om möjligheten att tillsammans med församlingarna längs med floden Agua Rico (Cabeno, Sinangüe och Puerto Libre) anställa en gemensam pastor. Mycket jobb att hinna med fem församlingar för en pastor, men samtidigt en möjlig lösning. Några av församlingarna är små i små byar, medan andra är små församlingar i större byar/städer där potentialen att växa är betydligt större. Och bara någon haltimma nedåt djungeln ligger den stora staden Lago Agrio…

//Petter