Församlingsplantering i Amazonas

En av Pactokyrkans senaste planteringar är också en av de mest avlägset belägna. Tarapoa ligger cirka 8 timmar från Quito, bortom Lago Agrio och bara någon timma från Puerto del Carmen och Colombia. Den planterande församlingen, moderförsamlingen, är La Hermosa i Montecristi, 22 timmar i buss från Tarapoa. För snart två år sedan startade planteringen då några av La Hermosas medlemmar flyttade till Tarapoa på grund av jobb. Ganska snart kom en liten cellgrupp igång, eftersom det inte fanns någon annan evangelisk kyrka i byn. Efter ett år skickade La Hermosa sin ungdomsledare, Ricardo Gonzales med hustrun Viviana Salazar för att ta ansvar för den växande gruppen av kristna. Nu har familjen under snart ett år arbetat och levt i Tarapoa.

- Många saker liknar Manabí (kusten), men det finns också skillnader. Maten är ungefär den samma men här finns till exempel en större hänsyn för naturen. Vi lever i djungeln och vi försöker ta hand om den. Det finns också en starkare gemenskap, eftersom det är en liten by med cirka 2000 innevånare, berättar Viviana.

Viviana har fullt upp med de två döttrarna, men hon finns också med i planteringens arbete med söndagsskola, ungdomsgrupp och hembesök.

Ricardo arbetar med elbolaget i Tarapoa, eftersom det stöd som familjen får från moderförsamlingen inte räcker för att försörja familjen. Trots det så hinner han och familjen lägga mycket tid på arbetet i planteringen, bara en kväll i veckan är tom. De andra kvällarna ordnas bibelstudium, bönegudstjänster och vanliga gudstjänster.

- Arbetet är hårt och kan bara göras på kvällarna, säger Ricardo. De flesta som bor här arbetar sju dagar i veckan. Många jobbar på oljebolagen och är här framför allt för att tjäna pengar. Det finns ett antal oljebrunnar i själva byn, samt fler runtom kring.

Ricardo har teologiska studier i bagaget även om en uppsats fattas för att få ut betyget som teologie kandidat. En dag kanske tiden och pengarna finns, men inte just nu.

När vi besöker gruppens söndagsmöte så har runt 40 personer samlats. 18 av dem är döpta medlemmar. Barnen deltar i gudstjänsten och läser bibelverser, ungdomsgruppen visar ett drama som handlar om att Jesus är superhjälten framför andra. Stämningen är glad och samtidigt andakstfull. När vi delar nattvarden är många berörda. Känslan av att evangeliet är nytt i mångas liv är påtaglig och hela gruppen andas framtidstro. För ett tag sedan köpte man en större tomt i utkanten av byn och när pengarna finns ska bygget komma igång.

- Vi finns nog kvar här tills kyrkbygget är klart och vi har blivit accepterade som vanlig kyrka inom Pactokyrkan, åtminstone. När flickorna ska börja högstadiet kanske det är dags att flytta, säger Viviana.

Jareth, den äldsta dottern, är idag tre år gammal. Så planteringen i Tarapoa kan förhoppningsvis räkna med stöd från Ricardo och Viviana ännu en tid.

  • Israel

    kul..historien forstsätter y continua y sigue continuando..