Exif_JPEG_PICTURE

Folk valda till kyrkostyrelse och pastorsrad