Konferens om urfolksteologi

Tidigare skrev jag om den andra konferensen om urfolksteologi som organiseras den 18-19 oktober 2011. Platsen är Teologiska Högskolan i Stockholm och konferensen arrangeras i ett samarbete mellan THS och Johannelunds Teologiska Högskolan och Svenska Missionskyrkan. En folder och mer info om anmälan finns nu att ladda ner från THS webbsajt. Alla intresserade är varmt välkomna!

Tack för ert bidrag, samer!

Fortfarande behöver vi vara på alerten när det gäller diskriminering och kränkning av samer. Alltför ofta hör jag kränkande och nedvärderande kommentarer om samer. Men synnerligen allvarligt är det när det är en folkvald politiker som fäller sådana kommentarer. Förra veckan var det Margaretha Vikman (S), kommunfullmäktigeledamot, som enligt uppgift sa i ett utbildningssammanhang: ”Lappar tycker jag inte om, de utnyttjar bara bidragssystem. Och förresten, finnarna som inte lärt sig svenska tycker jag heller inte om.” När jag läste artikeln i NSD blev jag chockad. Men ännu mer chockerande var att få reagerade på det och några applåderade.

Att Margaretha Vikman nu har lämnat sina uppdrag är väl den bästa lösningen för alla. Uttalandet vittnar om okunnighet och om en märklig människosyn. Att detta förkommer, och att många förblir tysta är skrämmande. Vi som kyrka måste å det starkaste fördöma uttalandet. Det är djupt kränkande för alla samer och finnar i vårt land. Förtrycket har tagit sig olika former genom århundradena. Men ännu finns det där. Låt oss vara vaksamma. Och tacka vår Gud för den fantastiska mångfald som finns bland oss människor.

Samer utnyttjar inte bidragssystemen på ett otillbörligt sätt, samer ger ett fantastiskt bidrag till våra länder i norr, och till vår kultur. Ett bidrag i form av traditioner, kunskap, kultur, språk och visdom. Tack, mina samiska vänner för ert bidrag – som jag med glädje tar emot!

 

AD Duopmu Novlemaanege guovllu birra – HD dom angående Nordmalingsområdet

Högsta domstolen fastställde igår Hovrättens dom i det s.k. Nordmalingsmålet, som ger Vapsten, Ran och Ubmejen Tjeälldie samebyar renbetesrätt på privata marker i Nordmalingsområdet. Jag hoppas och tror att domen stärker de samiska rättigheterna och är principiellt viktigt. Tvisten har pågått i 14 år. I domen fastställs att sedvanerätt till renbete redan förelåg år 1886, vilket fastställdes av dåvarande lagstiftarna. Även om det finns  olika åsikter om denna dom, är det ändå glädjande att samernas användandet av markerna sedan mycket lång tid tillbaka nu får ett rättsligt skydd.

Alimus duopmustuolu nannii ikte Huovvariekti duomu. Dat mearkkaša ahte Vapsten, Ran ja Ubmejen Tjielldie čearuin lea árbevirolašguohtunriekti Novlmaanege guovllus. Duopmu lea deaŧalaš buot sámiide. Mun doaivun ja jahkán ahtte duopmu nanne Sámi vuoigatvuođaid.

Geahčča /se:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4474822

Duopmu /Domen:

http://www.hogstadomstolen.se/Pages/33434/2011-04-27%20T%204028-07%20Dom.pdf

Andra konferens om urfolksteologi på THS

För andra gången ordnas en konferens om samisk och urfolksteologi i Sverige. Den första var för några år sedan vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Nu planeras en andra konferens den 18-19 oktober, även den vid THS. Förhoppningsvis kommer såväl samer som representanter från andra urfolk att delta. Vi har stora grupper i vårt land som tillhör olika urfolk, t.ex. karener. Men jag tänker även på vår danske systerkyrka som har arbete på Kalaalit Nunaat, Grönland.

Konferensen är ännu i planeringsstadiet. Kontakter tas med möjliga föreläsare. Men om du läser detta och tänker att du själv skulle kunna bidra så ta gärna kontakt med undertecknat.

Mer information kommer snart! Men boka datumen redan nu!

Samisk prästutbildning

Nyligen kom nyheten att Johannelunds Teologiska Högskola (som drivs av EFS) till hösten startar en särskilt utbildning för präster som skall verka i samisk miljö. Utbildningen omfattar bl.a. studier i samiska och samisk kultur. Det är ett fint initiativ, som vi bara kan gratulera Johannelunds med! Det behövs både präster och pastorer med en sådan kompetens. Det är min bön att Johannelunds lyckas väl med detta. Att blivande präster med rötter i de samiska områdena och i det samiska folket söker sig till denna utbildning. Det kan nog ha stor betydelse för det kyrkliga arbetet i Sápmi framöver.

Även i Missionskyrkan behöver vi denna kompetens. Tänk om det skulle finnas de som ville arbeta i Sápmi och lära sig att arbeta i tvåspråkig miljö. Tänk om man kunde hitta ett samarbete här. Jag drömmer. THS har goda kurser om mänskliga rättigheter, som sätter fokus på urfolkens situation. Johannelunds kommer att ha språkutbildningen. Tänk om man kunde samarbeta om vissa delar! Sápmi och det samiska folket behöver pastorer och präster som kan språket och kulturen, men som även kan stödja det samiska folket i sin kamp om rättvisa.

Alla goda krafter som kan främja detta tackar jag Gud för.

 

Kärlekens väg

Nu är det snart dags för samisk gudstjänst i Umeå Hedlundakyrkan, 6 mars kl 11. Förberedelserna är i full gång. Det är en intressant uppgift att handskas med detta när en större del av deltagarna inte kommer att kunna samiska och de som kan, kommer att kunna olika varianter av samiska. Det kommer att användas i varje fall fyra språk i gudstjänsten, tre samiska plus svenska.

Just nu funderar jag på hur man skall tala om kärlekens väg, som är söndagens tema, i samisk kontext. Vi kan nog konstatera  att kyrkan inte har följt kärlekens väg alla gånger, i förhållande till samerna. Här gäller det att vara ödmjuk. Samtidigt är jag tacksam för att vi får nu en möjlighet att kunna sträcka ut en hand till ett folk som, med en samisk väns ord ”är ett litet folk som har det ganska svårt.” Att tillsammans kunna söka sig till den, som var alldeles ensam och hade det mycket svårt. Men som ville gå kärlekens väg, för både samers och svenskars skull.

Ja så sitter jag och funderar. Läser texterna. Varthän tankarna bär får vi veta på söndag, när predikan har hållits.  Det blir nog en rolig och spännande gudstjänst. Som Lena Nilsson med sin jojk kommer att sätta guldkant på. Tänk att få vara med i samiska veckan, så här i början. Att få bidra med något litet, skicka med något på färden på kärlekens väg. Bönen är att hela denna vecka skall vara till glädje och välsignelse för samer och andar som tar del av den. Under tiden kan du hitta mer på www.samiskaveckan.se

Samiska veckan Umeå – Ubmejen Biejvieh

Just nu pågår Jokkmokks marknad men snart är det dags för samiska veckan i Ubmeje, Umeå. För andra året erbjuder Missionsförsamlingen en samisk gudstjänst i Hedlundakyrkan, i början av veckan, 7 mars kl 11.00

Gudstjänsten leds av pastorerna Staffan Andersson från Umeå och mig själv och Lena Nilsson medverkar med sång och jojk.. Det känns som en stor förmån att kunna få vara med och inleda denna för samerna så viktiga vecka med en gudstjänst. Det blir en gudstjänst rik på språk. En balans mellan svenska, och olika samiska språk. Vi hoppas många vill vara med oss och att mycket samiska kommer att höras i kyrkan den dagen!

Sámi ipmilbálvalus Hedlundagirkus Ubmes 7 b. njukčamánus d. 11.00. Bures boahtin buohkaide!

Mer om Samiska Veckan: www.samiskaveckan.se

Samiskt i Hemavan

Fredag den 28 januari kl 18 blir det samisk gudstjänst på SMU Fjällgård i Hemavan. Spännande, där behövs nog användas tre språk: svenska, nordsamiska och umesamiska. Alla är varmt välkomna förstås. Dagen innan, på torsdag, skall jag undervisa där hela dagen om urfolksteologi på Bibelfjäll bibelskolan. Det lär bli mycket spännande samtal med studenterna!

Bearjadat 28 b. ođđajagemánus d. 18 sámi ipmilbálvalus Hemavanis, SMU Fjällgård. Bures boahtin buohkaide!

Sámi mánnáfilbma Jesusa birra / Film om Jesus

2010 bođii filbma “Go Jesus bajásšaddái – muitalus jámi ja eallima birra”. Gerdine Willemsen Zuidema, báhppa Girona Miššuvdnasearvegottis, lea čálán teavstta ja dahkan dohkkát. Dat lei dohkáteáhter mii čájehuvvo Gironis ja dál dat lea filbma. Filbma lea davvisámegilli, ruoŧagillii, eŋgelasgillii ja nederlándalašgillii. Filbma lea 5-8 jahkasas mánáid ovddas. Dat čájeha Jesusa eallima, jápmima ja bajásčuožžileami  ja hellodagat muitalus. Filbma lea 40 min.

Mii doaivut ahte filbma galgá geavahuvvot girkus, ruovttus ja skuvllas. Dat veahkeha min muitalit muitalusa mii lea nu deaŧálaš girkui ja buot olbmuide. Dat buorre muitalus mii čájeha min ahte čuovgga vuoitá seavdnjadasa badjel. Mii háliidit addit  dat muitalusa sámemánáide eatnigillii.

Don sáhttát oastit dan Giron Miššuvdnagirkus, Gummesons Bok och Musik:as ja info@cymbaltv.se čađa.

Dockfilmen När Jesus blev stor – en berättelse om död och liv – visar Jesu liv på 40 minuter som ett dockspel. Den är lämplig att användas för barn i 5-8 årsålder. Filmen är på 4 språk: nordsamiska, svenska, engelska och nederländska och kan så användas i många sammanhang. Den kan köpas via Kiruna Missionsförsamling, Gummesons Bok och Musik eller beställas via info@cymbaltv.se


Ođđa jahki algá

Buorre ođđa jagi buohkaide!

Mo galgat jahki 2011 leahkit Sámis ja sápmelaččaide? Oažžu go sámi kultuvra stuoribu dahje unnibu vejolašvuođaid ovdánit?  Oažžu go sámegiella stuoribu dahje unnibu saji searvodagas?  Ja girkus? In dieđe. Muhtto doaivun ahte Miššuvdnagirku sáhttá addit stuoribu saji sámegillii ja kultuvrii.  Ahte mii sáhttit ovdánit sámi teologiija boahtán jagi. Danin mii válmmastit guovda konfereanssa  sámi ja eamiálbmoga teologiija birra Teologalaš Allaskuvlla Stockholma (THS) oktan.  Dat konfereansa lea planerejuvvon golggotmánus. Go šaddá ođđa girku baptismagirku ja metodismagirku oktan min ulbmil lea ahte sámi girkoeallin šaddá luonddolaš  oassi dan ođđa girku.

Mii eat dieđe mo boahtteáigi šaddá. Muhtto mii oskkut ahte Ipmil láide min. Min rohkos lea ahte 2011 šattašii buorre jahki sápmelaččaide. Ja ahte girku livččii ráhkisvuođa ja liekkasvuođa ádji!

Vår förhoppning inför det nya året är att Missionskyrkan skall kunna ge samisk församlingsliv större plats. Därför planerar vi en andra urfolksteologisk konferens i oktober, tillsammans med THS, och därför är också vår målsättning att samisk församlingsliv blir en naturlig del av den nŧa kŧrkan när den kommer till stånd. Vår bön är att 2011 kommer att vara ett bra år för samerna och att kyrkan kan vara en källa av kärlek och värme!

Sida 2 av 3«123»