Arkiv - Okategoriserade RSS Feed

Buorre Juovllaid – God Jul

Daan biejjien lutnjiestæjja, Daviden staaresne, dijjese reakasovveme, dïhte lea Meessija, Åejvie.  Earoe Jupmielasse, jallatjommesisnie,  jïh raeffiem eatnamasse, almetjidie mejtie Jupmelem eahtsa.

Midjij le uddni lånestiddje Davida stádan riegádam, sån le Messias, Härrá. Guddne Jubmelij allagisán ja ráfe suv gierugijda ednamin.

Midjiide lea odne riegádan beasti Dávveda gávpogis; son lea Kristus, Hearrá. Gudni lehkos Ipmilii allagasas  ja ráfi eatnama alde  olbmuide geaid Ipmil árpmiha!

Ráfálaš Juovllaid!

I dag har en frälsare fötts åt oss i Davids stad, han är Messias, Herren. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

En fridfull Jul!

Urfolksteologisk konferens

Glöm inte att anmäla dig till den urfolksteologiska konferensen som är i Stockholm den 17-18 oktober! Registrering vid THS, www.ths.se.

Eai vajálduhte registreret eamiálbmoga teologalaš konfereanssa ovddas mii lea Stockholmas golggotmánus 17-18 b. Oaine www.ths.se

Biibal mánáide Anár-gillii – Enaresamisk barnbibel

Moađđe jagi rájes gávdno Biibal mánáide davvisámegillii. Mannan lávvordaga dat girjii bođii Anárgillii. Ii leat nu ollu girjjiit anár-gillii. Anár-giella lea unni sámi giella. Biibal ii lea jorgaluvvon Anár-gillii, ii ge Ođđa Testamenta. Muhto lea hui borre ahte Suoma girku háliida ovdánit Anár-giella. Lea deaŧalaš ahte mánát sáhttit lohkat biibalaš muitalusaid eatnigillii.

I lördags lancerades Bibel för barn på Enaresamiska. Det är ett litet språk utan hel bibel. Det är viktigt att kyrkan i Finland satsar på detta språk.

Bures boahtin Girku Sámis bloggai – Välkommen till Girku Sámis bloggen

Miššuvdnagirkus lea moadde bloggaid. Miiššuvdnajođiheadji Göran Zettergren čallá blokka, Nationalas Miššuvdnačálli Ulla Marie Gunner maid, das lea diakonalaš blogga ja das lea blogga Tro och Liv. Muhto buot lea ruoŧagillii. Girku Sámis bloggas galgat leat guovttegielalaš, muhto oaivegiella lea sámegiella.
Manin sámegiella? Háliidan ekskluderet olbmuid geat eai máhte samastit? In. Muhto mun jahkán ahte mii fertet ovdánit sámegiella dego girkogiella. Danin mii háliidit gullat ja geavahit sámegiela girkus ja ipmilbálvalusas. Danin mii maid fertet čállit girkolaš áššiid birra sámegillii. Danin mis lea prošeakta Girku Sámis: mii dárbbašit ovdánit sámi girkoeallima. Blogga Girku Sámis lea okta instrumeanta dan ovddas.
In háliidan ekskluderet muhtin. Danin lea vejolaš ahte mii čállit ruoŧagillii dan blokkas. Ja kommenteret ruoŧagillii. Muhto sámegiella lea oaivegiella.
Mun doaivun ahte don logat ja ahte don kommenteret das – sámegillii dahje ruoŧagillii. Dahje eará gillii 
Det finns nu flera bloggar kopplade till Missionskyrkans bloggportal. Alla är på svenksa. Den här bloggen kommer att vara tvåspråkig, men med samiska som huvudspråk. Inte för att exkludera någon utan för att det är vikigt att utveckla samiskan, även när det gäller kyrkan. Det är därför vi driver Girku Sámis (Kyrka i Sameland) och vill utveckla samiskt gudstjänstliv. Denna blogg blir en del i detta. Men du som inte skriver samiska är välkommen att skriva på svenska naturligtvis.