Arkiv - girku – kyrka RSS Feed

Urfolk i Indien ber om förbön

I Indien finns det många urfolk, som ofta far illa och finns längst ner i det kastbaserade samhället. Indiens nationella samarbetsråd för kyrkor skickar följande inbjudan:

Invitation from the National Council of Churches in India: Commission on Tribals and Adivasis:
Dear friends across the Globe please click the link given below for the liturgy of the NCCI Tribal & Adivasi Sunday to be observed on 5th August, 2012. We seek for your solidarity through prayers and email messages.
chhungi
http://www.nccindia.in/webapp/news/ncci-tribal-adivasi-sunday-liturgy2012(1).pdf

Ságastallamat – konferens om kyrkan och samer

Det var rubriken för en tredagarskonferens som hölls den 11-13 oktober i Kiruna. Representanter för Svenska Kyrkan och för den samiska befolkningen möttes och diskuterade och samtalade. Mötet var delvis offentligt, och den offentliga delen den 12e var jag närvarande. Flera föreläsare tog upp ämnen som kontextuell teologi, situationen för unga människor, språkets betydelse och försoningen.

Mer finns att läsa i Kyrkans Tidning. Se även  Sameradions webbsida som förmedlar en mera kritisk bild av det som hände.

Kontextuell teologi är viktigt, vilket betonades av flera efter Tore Johnsens inlägg om detta. Det praktiseras bland annat i de omtyckta samiska konfirmationslägren som anordnas av Svenska Kyrkan tillsammans med Sáminuorra.  Just för ungdomar kan kyrkan spela en viktig roll och flera betonade hur konfalägren har varit viktiga för den samiska identiteten. För det kan vara svårt att vara ung same. Detta berättade Ann-Helen Laestadius, författare till boken SMS från Soppero, om. Hon fick inte språket med sig under uppväxten och har fått söka sig till sin samiska identitet. Hennes inlägg var personligt och gjorde stort intryck. Hon gjorde sig till tolk för någonting som många bland både samer och andra urfolk har upplevd.

Kontentan av de många inlägg den dagen tror jag var, att man från samiskt håll vill se ett mycket större stöd för den samiska kulturen och identiteten än vad man ser idag. Försoningsprocesser till trots, i de 10 åren sedan den första försoningsgudstjänsten i Jämtland har vi inte kommit så mycket vidare, som Saghka Stångberg sa sedan i Sameradion. Det är oerhört viktigt att kyrkan, inte bara Svenska Kyrkan men även andra kyrkor, tar detta på allvar. Som kristen gemenskap skall vi stärka identiteten hos detta folk, som fortfarande upplever ett förtryck, och som kyrka skall vi alltid stå på den förtrycktes sida. Därför måste det samiska språket få leva i kyrkan, få en fristad där. Och därför måste kyrkan ge stöd till samerna när det handlar om grundläggande rättigheter. Till exempel ratifiering av ILO 169.

Det var nog viktigt att träffas. Samtal behövs. Ännu hellre skulle jag se sådana samtal ske i ett ekumeniskt sammanhang. För kyrkan är större än Svenska Kyrkan och frågan berör alla kyrkor och alla samer. I Missionskyrkan har vi delvis vår egen historia med samerna, men innan 1878 är kristenhetens historia med samerna gemensam.

Ny samisk psalmbok

Under tre år har man i Sverige arbetat på en ny nordsamisk psalmbok. Vid en mässa i Kiruna Kyrka, som leddes av ärkebiskopen, användes den för första gången. Boken är en provutgåva som innehåller drygt 160 psalmer. Den definitiva utgåvan kommer att vara betydligt mer omfattande men det kommer att dröja några år till.

Boken har getts ut av Verbum.

 

Samisk prästutbildning

Nyligen kom nyheten att Johannelunds Teologiska Högskola (som drivs av EFS) till hösten startar en särskilt utbildning för präster som skall verka i samisk miljö. Utbildningen omfattar bl.a. studier i samiska och samisk kultur. Det är ett fint initiativ, som vi bara kan gratulera Johannelunds med! Det behövs både präster och pastorer med en sådan kompetens. Det är min bön att Johannelunds lyckas väl med detta. Att blivande präster med rötter i de samiska områdena och i det samiska folket söker sig till denna utbildning. Det kan nog ha stor betydelse för det kyrkliga arbetet i Sápmi framöver.

Även i Missionskyrkan behöver vi denna kompetens. Tänk om det skulle finnas de som ville arbeta i Sápmi och lära sig att arbeta i tvåspråkig miljö. Tänk om man kunde hitta ett samarbete här. Jag drömmer. THS har goda kurser om mänskliga rättigheter, som sätter fokus på urfolkens situation. Johannelunds kommer att ha språkutbildningen. Tänk om man kunde samarbeta om vissa delar! Sápmi och det samiska folket behöver pastorer och präster som kan språket och kulturen, men som även kan stödja det samiska folket i sin kamp om rättvisa.

Alla goda krafter som kan främja detta tackar jag Gud för.

 

Kärlekens väg

Nu är det snart dags för samisk gudstjänst i Umeå Hedlundakyrkan, 6 mars kl 11. Förberedelserna är i full gång. Det är en intressant uppgift att handskas med detta när en större del av deltagarna inte kommer att kunna samiska och de som kan, kommer att kunna olika varianter av samiska. Det kommer att användas i varje fall fyra språk i gudstjänsten, tre samiska plus svenska.

Just nu funderar jag på hur man skall tala om kärlekens väg, som är söndagens tema, i samisk kontext. Vi kan nog konstatera  att kyrkan inte har följt kärlekens väg alla gånger, i förhållande till samerna. Här gäller det att vara ödmjuk. Samtidigt är jag tacksam för att vi får nu en möjlighet att kunna sträcka ut en hand till ett folk som, med en samisk väns ord ”är ett litet folk som har det ganska svårt.” Att tillsammans kunna söka sig till den, som var alldeles ensam och hade det mycket svårt. Men som ville gå kärlekens väg, för både samers och svenskars skull.

Ja så sitter jag och funderar. Läser texterna. Varthän tankarna bär får vi veta på söndag, när predikan har hållits.  Det blir nog en rolig och spännande gudstjänst. Som Lena Nilsson med sin jojk kommer att sätta guldkant på. Tänk att få vara med i samiska veckan, så här i början. Att få bidra med något litet, skicka med något på färden på kärlekens väg. Bönen är att hela denna vecka skall vara till glädje och välsignelse för samer och andar som tar del av den. Under tiden kan du hitta mer på www.samiskaveckan.se

Samiska veckan Umeå – Ubmejen Biejvieh

Just nu pågår Jokkmokks marknad men snart är det dags för samiska veckan i Ubmeje, Umeå. För andra året erbjuder Missionsförsamlingen en samisk gudstjänst i Hedlundakyrkan, i början av veckan, 7 mars kl 11.00

Gudstjänsten leds av pastorerna Staffan Andersson från Umeå och mig själv och Lena Nilsson medverkar med sång och jojk.. Det känns som en stor förmån att kunna få vara med och inleda denna för samerna så viktiga vecka med en gudstjänst. Det blir en gudstjänst rik på språk. En balans mellan svenska, och olika samiska språk. Vi hoppas många vill vara med oss och att mycket samiska kommer att höras i kyrkan den dagen!

Sámi ipmilbálvalus Hedlundagirkus Ubmes 7 b. njukčamánus d. 11.00. Bures boahtin buohkaide!

Mer om Samiska Veckan: www.samiskaveckan.se

Samiskt i Hemavan

Fredag den 28 januari kl 18 blir det samisk gudstjänst på SMU Fjällgård i Hemavan. Spännande, där behövs nog användas tre språk: svenska, nordsamiska och umesamiska. Alla är varmt välkomna förstås. Dagen innan, på torsdag, skall jag undervisa där hela dagen om urfolksteologi på Bibelfjäll bibelskolan. Det lär bli mycket spännande samtal med studenterna!

Bearjadat 28 b. ođđajagemánus d. 18 sámi ipmilbálvalus Hemavanis, SMU Fjällgård. Bures boahtin buohkaide!

Ođđa jahki algá

Buorre ođđa jagi buohkaide!

Mo galgat jahki 2011 leahkit Sámis ja sápmelaččaide? Oažžu go sámi kultuvra stuoribu dahje unnibu vejolašvuođaid ovdánit?  Oažžu go sámegiella stuoribu dahje unnibu saji searvodagas?  Ja girkus? In dieđe. Muhtto doaivun ahte Miššuvdnagirku sáhttá addit stuoribu saji sámegillii ja kultuvrii.  Ahte mii sáhttit ovdánit sámi teologiija boahtán jagi. Danin mii válmmastit guovda konfereanssa  sámi ja eamiálbmoga teologiija birra Teologalaš Allaskuvlla Stockholma (THS) oktan.  Dat konfereansa lea planerejuvvon golggotmánus. Go šaddá ođđa girku baptismagirku ja metodismagirku oktan min ulbmil lea ahte sámi girkoeallin šaddá luonddolaš  oassi dan ođđa girku.

Mii eat dieđe mo boahtteáigi šaddá. Muhtto mii oskkut ahte Ipmil láide min. Min rohkos lea ahte 2011 šattašii buorre jahki sápmelaččaide. Ja ahte girku livččii ráhkisvuođa ja liekkasvuođa ádji!

Vår förhoppning inför det nya året är att Missionskyrkan skall kunna ge samisk församlingsliv större plats. Därför planerar vi en andra urfolksteologisk konferens i oktober, tillsammans med THS, och därför är också vår målsättning att samisk församlingsliv blir en naturlig del av den nŧa kŧrkan när den kommer till stånd. Vår bön är att 2011 kommer att vara ett bra år för samerna och att kyrkan kan vara en källa av kärlek och värme!

Buorre ođđa jági!

Buorre ođđa jági buohkaide geat lohkamin dan blokka! Doaivun ahte šaddá buorre jági sámi albmoga ovddas. Miššuvdnagirkus mii hálidit joatkit ovdanit sámi girkoeallima. dat lea okta ulbmil 2011 ovddas.

Kristus bođii eatnamii

Fargga juovlabeaivi boahtá. Mii muitit ahte Ipmila bárdni bođii eatnamii. Son ii boađe nugo rikkes olmmoš. Son riegádii stállus ja báimmanat bođii sutnje ovdal go earát. Báimmanat, geat leat luondus sávzzaiguin. Báimmanat ledje geafit. Sii vealahuvvojedje. Olbmot olgguštedje sin. Muhtto eŋgelat bohte sidjiide ja muitaledje máná birra ja Ipmila plána birra. Ja sii manne stállui. Ja ledje báimmanat geat  bohte Jesusii. Eat teologat, eat báhpat muhtto báimmanat.

Jesus bođii min lusa. Ja mii boahtit su lusa. Fargga juovlabeaivi boahtá. Mannos stállui. Mannos Jesusii. Deaivvadehkos das, deaivvadehkos  Jesusa luhtte!

Buorre Juovllaid!