Arkiv - Biibal – Bibel RSS Feed

Sámi mánnáfilbma Jesusa birra / Film om Jesus

2010 bođii filbma “Go Jesus bajásšaddái – muitalus jámi ja eallima birra”. Gerdine Willemsen Zuidema, báhppa Girona Miššuvdnasearvegottis, lea čálán teavstta ja dahkan dohkkát. Dat lei dohkáteáhter mii čájehuvvo Gironis ja dál dat lea filbma. Filbma lea davvisámegilli, ruoŧagillii, eŋgelasgillii ja nederlándalašgillii. Filbma lea 5-8 jahkasas mánáid ovddas. Dat čájeha Jesusa eallima, jápmima ja bajásčuožžileami  ja hellodagat muitalus. Filbma lea 40 min.

Mii doaivut ahte filbma galgá geavahuvvot girkus, ruovttus ja skuvllas. Dat veahkeha min muitalit muitalusa mii lea nu deaŧálaš girkui ja buot olbmuide. Dat buorre muitalus mii čájeha min ahte čuovgga vuoitá seavdnjadasa badjel. Mii háliidit addit  dat muitalusa sámemánáide eatnigillii.

Don sáhttát oastit dan Giron Miššuvdnagirkus, Gummesons Bok och Musik:as ja info@cymbaltv.se čađa.

Dockfilmen När Jesus blev stor – en berättelse om död och liv – visar Jesu liv på 40 minuter som ett dockspel. Den är lämplig att användas för barn i 5-8 årsålder. Filmen är på 4 språk: nordsamiska, svenska, engelska och nederländska och kan så användas i många sammanhang. Den kan köpas via Kiruna Missionsförsamling, Gummesons Bok och Musik eller beställas via info@cymbaltv.se