Buorre Juovllaid – God Jul

Daan biejjien lutnjiestæjja, Daviden staaresne, dijjese reakasovveme, dïhte lea Meessija, Åejvie.  Earoe Jupmielasse, jallatjommesisnie,  jïh raeffiem eatnamasse, almetjidie mejtie Jupmelem eahtsa.

Midjij le uddni lånestiddje Davida stádan riegádam, sån le Messias, Härrá. Guddne Jubmelij allagisán ja ráfe suv gierugijda ednamin.

Midjiide lea odne riegádan beasti Dávveda gávpogis; son lea Kristus, Hearrá. Gudni lehkos Ipmilii allagasas  ja ráfi eatnama alde  olbmuide geaid Ipmil árpmiha!

Ráfálaš Juovllaid!

I dag har en frälsare fötts åt oss i Davids stad, han är Messias, Herren. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

En fridfull Jul!