Gruvbolag borrar olagligt i samisk mark

Beowulf Mining är ett bolag som är ganska så aktiv i Sápmi just nu. Gruvnäringen är viktig för den norra delen av landet, det är klart. Men naturtillgångar i Sápmi måste , när de exploateras, ge någonting tillbaka till dem som bor i området och i synnerhet till samerna. Det är en naturlig följd av urfolksrättigheterna. Ingen exploatering bör förekomma utan samråd med samerna i området. Beowulf mining werkar dock strunta i både dessa självklarheter och svensk lag. Så här läser jag idag i ett pressmeddelande från Svenska Samers Riksförbund SSR:

Bolaget har utfört provborrningar inom ett område utan gällande arbetsplan, vilket nu föranlett att Bergstaten stoppar arbetet.
- ”Bolagets arbetsplan upphörde att gälla redan november 2010, trots detta har Beowulf fortsatt provborra. Bolagets agerande är väldigt anmärkningsvärt och tyder på bristande respekt för såväl lagstiftning och för de som berörs av arbetena”, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund och ombud för Sirges och Jåhkågasska samebyar.
Att bolaget fortsatt provborra under ett års tid si strid med gällande regelverk visar att det finns brister i tillsynen av prospekteringsarbeten. ”Den naturliga följdfrågan blir förstås; hur många liknande fall finns det? Samtidigt är vi positiva till att Bergstaten nu agerar, efter att vi har upplyst de att det har pågått ett brott mot minerallagen”, säger Wik.
Frågan kring Beowulfs förtroende som företag har nu också ställs på sin spets:
- ”Vi har inget förtroende alls för Beowulf”, säger Mattias Pirak Jåhkågasska sameby. ”Att Bergstaten nu går in och stoppar arbetet visar att bolagets agerande inte kan betraktas som seriöst. Det här skulle kunna vara ett skämt om det inte innebar så pass allvarliga konsekvenser för oss. Utan en arbetsplan vet inte vi vad bolaget håller på med, vi kan ha haft renar i området utan att veta att det pågår borrningar” avslutar Pirak.

Detta är bara ytterligare ett exempel av hur stora bolag försöker exploatera urfolks marker på ett hänsynslöst sätt. Det är naturligtvis bra att Bergstaten nu har satt stopp för bolaget, men man skulle önska sig en attitydförändring hos bolagen. Det är bra att detta uppmärksammas. Jag tror att mycket skulle underlättas om Sverige skulle ratificera ILO 169 konventionen – äntligen. Norge har gjort det för länge sedan. Med den juridisk bindande konventionen skulle det förmodligen vara lättare att skydda samiska rättigheter.