Ingen samisk religionsundervisning

Sámeradio har granskat hur det ser ut med samisk religionsundervisning. Enligt kursplanen skall det tas upp av lärarna. Men när Sameradion intervjuar kontrollinstanser som Skolverket och Skolinspektionen hänvisar man till kommunerna. När sedan utbildningschefen Peter Nordmark i Kiruna, en i hög grad samisk kommun, får frågan har han ingen aning om hur det står till. Ansvaret bollas från den ene till den andra. En lärare i Kiruna medger att hon brukar ”snabbt svischa förbi” detta. Det är också min egen erfarenhet eller snarare mina barns på det kommunala gymnasiet i Kiruna. Det är väl bra med läroplaner, men om ingen ser till att de följs gör de inte mycket nytta. Det är faktiskt mycket dåligt, dock inte oväntat, att det ser ut som det gör. Mer om detta kan man läsa och höra på Sameradion.

Kunskap om samisk religion, eller det samiska andliga tänkandet om man så vill, är viktigt för att kunna förstå samisk kultur. Inte minst inom det kyrkliga arbetet har vi upptäckt det och faktiskt vid flera tillfällen belyst just detta som religionslärarna inte vill ta upp. För kyrkan är det viktigt att fundera över hur man kan förhålla sig till samiska andliga traditioner. Okunskap och en ovilja att lyssna och förstå har i det förflutna lett till alldeles för många motsättningar och konflikter. Okunskap gjorde att det gamla trossystemet snabbt kunde avfärdas som ”djävulsdyrkan”. När vi studerar det vi vet idag om samers och andra urfolks liknande trossystem kan vi kanske se en hel del gemensamt, som det kristna budskapet anknyter till. En kommentar på Sameradions hemsida tar upp detta att samisk schamanism inte så mycket är en religion i klassisk bemärkelse, som kan ställas i motsats till andra religioner. Mycket av dessa traditioner är kompatibla med kyrkans tro. Och mycket kan vi lära oss av såväl samisk som andra urfolks andlighet.