Ságastallamat – konferens om kyrkan och samer

Det var rubriken för en tredagarskonferens som hölls den 11-13 oktober i Kiruna. Representanter för Svenska Kyrkan och för den samiska befolkningen möttes och diskuterade och samtalade. Mötet var delvis offentligt, och den offentliga delen den 12e var jag närvarande. Flera föreläsare tog upp ämnen som kontextuell teologi, situationen för unga människor, språkets betydelse och försoningen.

Mer finns att läsa i Kyrkans Tidning. Se även  Sameradions webbsida som förmedlar en mera kritisk bild av det som hände.

Kontextuell teologi är viktigt, vilket betonades av flera efter Tore Johnsens inlägg om detta. Det praktiseras bland annat i de omtyckta samiska konfirmationslägren som anordnas av Svenska Kyrkan tillsammans med Sáminuorra.  Just för ungdomar kan kyrkan spela en viktig roll och flera betonade hur konfalägren har varit viktiga för den samiska identiteten. För det kan vara svårt att vara ung same. Detta berättade Ann-Helen Laestadius, författare till boken SMS från Soppero, om. Hon fick inte språket med sig under uppväxten och har fått söka sig till sin samiska identitet. Hennes inlägg var personligt och gjorde stort intryck. Hon gjorde sig till tolk för någonting som många bland både samer och andra urfolk har upplevd.

Kontentan av de många inlägg den dagen tror jag var, att man från samiskt håll vill se ett mycket större stöd för den samiska kulturen och identiteten än vad man ser idag. Försoningsprocesser till trots, i de 10 åren sedan den första försoningsgudstjänsten i Jämtland har vi inte kommit så mycket vidare, som Saghka Stångberg sa sedan i Sameradion. Det är oerhört viktigt att kyrkan, inte bara Svenska Kyrkan men även andra kyrkor, tar detta på allvar. Som kristen gemenskap skall vi stärka identiteten hos detta folk, som fortfarande upplever ett förtryck, och som kyrka skall vi alltid stå på den förtrycktes sida. Därför måste det samiska språket få leva i kyrkan, få en fristad där. Och därför måste kyrkan ge stöd till samerna när det handlar om grundläggande rättigheter. Till exempel ratifiering av ILO 169.

Det var nog viktigt att träffas. Samtal behövs. Ännu hellre skulle jag se sådana samtal ske i ett ekumeniskt sammanhang. För kyrkan är större än Svenska Kyrkan och frågan berör alla kyrkor och alla samer. I Missionskyrkan har vi delvis vår egen historia med samerna, men innan 1878 är kristenhetens historia med samerna gemensam.