Samisk prästutbildning

Nyligen kom nyheten att Johannelunds Teologiska Högskola (som drivs av EFS) till hösten startar en särskilt utbildning för präster som skall verka i samisk miljö. Utbildningen omfattar bl.a. studier i samiska och samisk kultur. Det är ett fint initiativ, som vi bara kan gratulera Johannelunds med! Det behövs både präster och pastorer med en sådan kompetens. Det är min bön att Johannelunds lyckas väl med detta. Att blivande präster med rötter i de samiska områdena och i det samiska folket söker sig till denna utbildning. Det kan nog ha stor betydelse för det kyrkliga arbetet i Sápmi framöver.

Även i Missionskyrkan behöver vi denna kompetens. Tänk om det skulle finnas de som ville arbeta i Sápmi och lära sig att arbeta i tvåspråkig miljö. Tänk om man kunde hitta ett samarbete här. Jag drömmer. THS har goda kurser om mänskliga rättigheter, som sätter fokus på urfolkens situation. Johannelunds kommer att ha språkutbildningen. Tänk om man kunde samarbeta om vissa delar! Sápmi och det samiska folket behöver pastorer och präster som kan språket och kulturen, men som även kan stödja det samiska folket i sin kamp om rättvisa.

Alla goda krafter som kan främja detta tackar jag Gud för.