Andra konferens om urfolksteologi på THS

För andra gången ordnas en konferens om samisk och urfolksteologi i Sverige. Den första var för några år sedan vid Teologiska Högskolan i Stockholm. Nu planeras en andra konferens den 18-19 oktober, även den vid THS. Förhoppningsvis kommer såväl samer som representanter från andra urfolk att delta. Vi har stora grupper i vårt land som tillhör olika urfolk, t.ex. karener. Men jag tänker även på vår danske systerkyrka som har arbete på Kalaalit Nunaat, Grönland.

Konferensen är ännu i planeringsstadiet. Kontakter tas med möjliga föreläsare. Men om du läser detta och tänker att du själv skulle kunna bidra så ta gärna kontakt med undertecknat.

Mer information kommer snart! Men boka datumen redan nu!