Ođđa jahki algá

Buorre ođđa jagi buohkaide!

Mo galgat jahki 2011 leahkit Sámis ja sápmelaččaide? Oažžu go sámi kultuvra stuoribu dahje unnibu vejolašvuođaid ovdánit?  Oažžu go sámegiella stuoribu dahje unnibu saji searvodagas?  Ja girkus? In dieđe. Muhtto doaivun ahte Miššuvdnagirku sáhttá addit stuoribu saji sámegillii ja kultuvrii.  Ahte mii sáhttit ovdánit sámi teologiija boahtán jagi. Danin mii válmmastit guovda konfereanssa  sámi ja eamiálbmoga teologiija birra Teologalaš Allaskuvlla Stockholma (THS) oktan.  Dat konfereansa lea planerejuvvon golggotmánus. Go šaddá ođđa girku baptismagirku ja metodismagirku oktan min ulbmil lea ahte sámi girkoeallin šaddá luonddolaš  oassi dan ođđa girku.

Mii eat dieđe mo boahtteáigi šaddá. Muhtto mii oskkut ahte Ipmil láide min. Min rohkos lea ahte 2011 šattašii buorre jahki sápmelaččaide. Ja ahte girku livččii ráhkisvuođa ja liekkasvuođa ádji!

Vår förhoppning inför det nya året är att Missionskyrkan skall kunna ge samisk församlingsliv större plats. Därför planerar vi en andra urfolksteologisk konferens i oktober, tillsammans med THS, och därför är också vår målsättning att samisk församlingsliv blir en naturlig del av den nŧa kŧrkan när den kommer till stånd. Vår bön är att 2011 kommer att vara ett bra år för samerna och att kyrkan kan vara en källa av kärlek och värme!