Bures boahtin Girku Sámis bloggai – Välkommen till Girku Sámis bloggen

Miššuvdnagirkus lea moadde bloggaid. Miiššuvdnajođiheadji Göran Zettergren čallá blokka, Nationalas Miššuvdnačálli Ulla Marie Gunner maid, das lea diakonalaš blogga ja das lea blogga Tro och Liv. Muhto buot lea ruoŧagillii. Girku Sámis bloggas galgat leat guovttegielalaš, muhto oaivegiella lea sámegiella.
Manin sámegiella? Háliidan ekskluderet olbmuid geat eai máhte samastit? In. Muhto mun jahkán ahte mii fertet ovdánit sámegiella dego girkogiella. Danin mii háliidit gullat ja geavahit sámegiela girkus ja ipmilbálvalusas. Danin mii maid fertet čállit girkolaš áššiid birra sámegillii. Danin mis lea prošeakta Girku Sámis: mii dárbbašit ovdánit sámi girkoeallima. Blogga Girku Sámis lea okta instrumeanta dan ovddas.
In háliidan ekskluderet muhtin. Danin lea vejolaš ahte mii čállit ruoŧagillii dan blokkas. Ja kommenteret ruoŧagillii. Muhto sámegiella lea oaivegiella.
Mun doaivun ahte don logat ja ahte don kommenteret das – sámegillii dahje ruoŧagillii. Dahje eará gillii 
Det finns nu flera bloggar kopplade till Missionskyrkans bloggportal. Alla är på svenksa. Den här bloggen kommer att vara tvåspråkig, men med samiska som huvudspråk. Inte för att exkludera någon utan för att det är vikigt att utveckla samiskan, även när det gäller kyrkan. Det är därför vi driver Girku Sámis (Kyrka i Sameland) och vill utveckla samiskt gudstjänstliv. Denna blogg blir en del i detta. Men du som inte skriver samiska är välkommen att skriva på svenska naturligtvis.