Bli diakon?

Att vara diakon är att vara med och göra Guds kärlek synlig här på jorden. Denna kärlek tar sig många uttryck men den vill möta människors utsatthet med respekt, omtanke och solidaritet. Att vara diakon innebär att du är en röst för de utsatta i kyrka och samhälle och synliggör orättvisor och förtryck både på ett strukturellt och personligt plan. Diakonin är hela församlingens ansvar. Därför är diakonens uppdrag också att synliggöra dessa frågor i församlingen.

Som diakon kan du arbeta med alla åldrar i församlingens traditionella verksamhet men också i samverkan med kommun, ideella organisationer, skola, socialtjänst, kriminalvård, sjukvård etc.

Du som vill bli diakon i Svenska Missionskyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Du är välkommen att ta kontakt för ett samtal, eller för att beställa blankett för ansökan.

Om du har frågor om diakoni eller diakoniutbildning kan du vända dig till diakonisekreterare Marie Lindholm.

E-post: marie.lindholm@missionskyrkan.se. Tfn 08-674 07 45 eller 0730-48 27 45.

Utbildning

För att bli diakon krävs en grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning eller en utbildning inom något vårdyrke, samt en diakonal påbyggnadsutbildning vid Lidingö folkhögskola. Sökande utan grundläggande utbildning men med lång yrkeserfarenhet kan också efter särskild prövning och eventuella kompletterande studier antas till denna påbyggnadsutbildning.

Lidingö folkhögskola erbjuder dessutom en flerårig utbildningsväg till diakonal tjänst som innefattar tvåårig fritidsledarutbildning och diakonal påbyggnadsutbildning.

Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ och pedagogisk inriktning och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård, beteendevetenskap och socialpedagogik. Du får genom dessa ämnen pedagogiska verktyg till att arbeta med människors livsfrågor i församling och samhälle. Kursen läses på halvfart under två år.

Mer information

Om du vill läsa mer om diakoni och om att utbilda sig till diakon hänvisar vi till Lidingö folkhögskolas hemsida, http://www.ucl.se/folkhogskola/Diak/ordination.html.

Varje vår inbjuder Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missionskyrkan och equmenia till Kallelsedagarna. Oftast börjar de en fredag med Öppet Hus på bl a Lidingö folkhögskola. Sedan fortsätter det med Kallelsedagarna på fredag kväll och lördag på THS och Betel folkhögskola i Bromma. Där kan man lyssna på bibelstudier om kallelsen, gå på seminarier om bl a diakoni och diakoners utbildning, samt delta i andakter med möjlighet till personlig förbön. Läs mer på www.kallelsedagar.se.

Söndagen i vecka 10 är alltid bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen i Svenska Missionskyrkan. Då aktualiseras kallelsen och utbildningen till bl a diakon. Om din församling vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från den diakonala utbildningen på Lidingö folkhögskola ska församlingen ta kontakt med Torbjörn Bådagård:
torbjorn.badagard@ucl.se, tfn 08-636 23 65.