Arkiv efter Författare

KONFERENSER I HÖST

Jag vill göra er uppmärksamma på två viktiga samlingar i höst. Det är dels Sveriges Kristna Råds diakonikonferens 22-23 oktober i Smyrnakyrkan, Göteborg. Temat för konferensen är ”Makten och vanmakten”. För mer information och anmälan gå in på www.skr.org. Det kommer också att finnas information på www.gemensamframtid.se.

Det andra är en konferens den 18 oktober i Stockholm som Svenska kyrkan bjuder in till om ”Socialt företagande” – diakoni på ett nytt sätt. Konferensen ges i samverkan med Tillväxtverket, Coompanion, Kyrkornas EU-kontor samt Stockholms stift. Konferensen kommer att ge grundläggande kunskap och presentation av några exempel.För mer information och anmälan se www.svenskakyrkan.se under Socialt företagande.

Varför inte även tipsa om ärkebiskopens möte 2012, 16-17 november i Uppsala konsert och kongress, som handlar om Barn och Unga –  om barns kraft och förmåga, om barn i utsatta situationer och om barnets rätt till andlig utveckling. För mer information se www.svenskakyrkan.se eller maila Maria Södling maria.sodling@svenskakyrkan.se, tel; 018-16 97 67.

Hälsningar Marie Lindholm, diakonisekreterare

SPA FÖR SJÄLEN – NYTT NÄTVERK HAR BILDATS

Ett nytt nätverk bildades på kyrkokonferensen, nätverket Spa för själen, detta fantastiska redskap som fler och fler diakoner använder sig av för att erbjuda dagens ofta stressade människor en plats för eftertanke och stillhet. Effektivitet, ständiga ljud, vikten av att alltid vara nåbar, ja många lever under press för att få livspusslet att gå ihop och detta gör det svårt för oss att lyssna inåt.

Lasse Svensson talade i söndagens predikan på Kyrkokonferensen om hur mycket som trängs i våra liv och ska få plats. Hur samhället går allt snabbare och nuet blir allt kortare, informationsflödet fullkomligt dränker oss, sa han och känslan blir tydlig, jag räcker inte till. Så står depressionen för dörren, vår tids troligen snabbast växande folksjukdom och han fortsätter ofta finns svaret i vår tids snabbast växande industri – underhållningsindustrin – man jagar ”feel good” istället för ”feel God” och han frågar sig; Hur ger vi utrymme för växt i detta myller? Och det är just vad Spa för själen vill vara - en plats att stanna upp och ge rum för mötet med Guds kärlek. I Spa för själen får vi stanna upp en stund mitt i vardagen och lyssna inåt – Gud talar i tystnaden.

Spa för själens arbetsgrupp består av Kerstin Renöfelt, sjukhusdiakon i Bollnäs, Lena Hilding-Carlsson, församlingsföreståndare och diakon i Älmhult, Monica Thorängen-Hjelm, vik. församlingsföreståndare och diakon i Kil, Britt-Marie Magnedahl, diakon i Östhammar, Ann-Louise Tjerneld, diakonistuderande på Lidingö och Marie Lindholm, diakonisekreterare. Vi kommer att synas på diakonibloggen och på Facebook. Vad detta kommer att leda till vet vi inte, vi vill dela med oss av goda idéer och tankar kring detta och kanske även träffas framöver. Är du intresserad av detta ta kontakt med någon av oss.

Marie Lindholm, diakonisekreterare

 

KYRKOKONFERENSEN

Nu står vi i startgroparna till Kyrkokonferensen. En ovanlig och spännande kyrkokonferens då något helt nytt börjar. Jag ser fram emot att träffa många diakoner, hoppas du anmält dig till lunchen med Diakonernas Riksförbund på fredag t.ex. och att vi ses på lite olika andra platser.

Det känns speciellt att det i år är fler diakoner än pastorer som ska ordineras, hela 12 diakoner och 9 pastorer i Svenska Missionskyrkan. Bed gärna för de som ska ordineras och för hela konferensen att Guds Ande får verka och att Guds rike får utbredas ännu en liten bit.

Vi ses, Marie Lindholm, diakonisekreterare

DIAKONSKJORTOR

PASSA PÅ!!!

Gummessons utförsäljning är inne i slutskedet och de säljer diakonskjortor även nästa vecka, vecka 17 för endast 130:- styck (ordinarie pris 650:-). Det är dock stängt på tisdagen den 24 april. Men för dig som har möjlighet, passa på att fynda. Vid frågor kontakta David på Gummessons tel: 08 – 674 07 90.

Marie Lindholm/Diakonisekreterare

Våld i nära relationer – barn och unga berättar

En skrift om våld i nära relationer där barn och unga berättar. Dessa barn finns mitt ibland oss, också i kyrkan. Hur stödjer vi? Läs denna viktiga skrift från barnombudsmannen.

www.barnombudsmannen.se/global/publikationer/signaler2012.pdf

Marie Lindholm, diakonisekreterare

Release av Diakonins månad 2012 – Brobygge – om solidaritet mellan generationer

Är just hemkommen från releasen av Diakonins månad som gick av stapeln idag i Andreaskyrkan på söder i Stockholm. Det var en mycket inspirerande och givande samling där bland andra Sten-Gunnar Hedin och Johan Arenius medverkade och Staffan Skarrie framförde sin egen skrivna sång – När som livet smalnar av (som också finns med i häftet). Rubriken på materialet i år är Brobygge – om solidaritet mellan generationer. Diakonins månad är i september med start söndagen den 2 september, då kyrkoårets texter handlar om Medmänniskan. Temat kan självklart användas hela året. Inspirationsmaterialet kommer att skickas ut till pastorer och diakoner i tjänst i Gemensam Framtid. Materialet finns också att laddas ner på www.skr.org Inspirationshäftet är fyllt av härliga bilder och lättillgängliga texter.

Marie Lindholm, diakonisekreterare

Välkomna till release

Välkomna till releasen för Diakonins Månad i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31 i Stockholm. Datum för releasen är onsdagen den 28 mars kl. 10.30 – 12.00. Programmet bjuder på ett samtal mellan Sten-Gunnar Hedin och Johan Arenius under temat generationssamverkan. Staffan Skarrie spelar och sjunger och materialet presenteras.

Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

Materialet till Diakonins månad 2012 kommer att finns för nedladdning på SKR:s hemsida, www.skr.org

Varmt välkomna

Marie Lindholm, diakonisekreterare

Lite Nyheter

En nyhet för hösten är att man kan läsa diakonala linjen samtidigt med teologisk grundkurs på teologiska högskolan i Stockholm. Gå in på Lidingö folkhögskolas hemsida – diakonala linjen - för mer information.

På pastor.nu har Rune W Dahlén skrivit om ordination och om det nu beslutade året mellan utbildningens slut och ordination, läs gärna även det.

www.kallelsedagar.se kan du läsa om årets kallelsedagar och öppet hus den 16 – 17 mars. Lidingö folkhögskola kommer att ha öppet hus den 19 mars kl. 9.00 – 12.00.

Marie Lindholm, diakonisekreterare

Diakoni och trovärdighet

Nu är det hög tid för dig som har möjlighet att anmäla dig till dagen om diakoni och trovärdighet inför framtiden och den gemensamma kyrkan. Vi tror det kommer att bli en mycket spännande och givande dag, jag har skrivit om den innan här på bloggen.

Dagen kommer att vara på Utbildningscentrum Lidingö tisdagen den 14 februari kl. 10.00 – 16.00 , inkl. lunch och fika. Kostnad 250:-. Anmälan senast 7 februari till Inger Östh 08 – 636 23 20 eller e-post inger.osth@lidingo.fhsk.se

Varmt välkomna!

Marie Lindholm, diakonisekreterare

Diakoni och trovärdighet på tröskeln till Gemensan framtid

VÄLKOMMEN till en SEMINARIEDAG med inbjudna gäster som bidrar med olika infallsvinklar och väcker tankar kring diakonins bredd inför framtiden och den gemensamma kyrkan. Inbjudna talare är Christine Jones, metodistpastor och handledare i Church-Related Community development vid Northern College i samverkan med Manchester University och baptister, metodister och SMK:s systerkyrka United Reformed Church i England, Katarina Olofsgård, direktor för Sociala Missionen och Jan-Erik Melin, tidigare ansvarig för Svenska kyrkans församlingspedagogutbildning i Sigtuna tillika tidigare rektor på Lidingö folkhögskola.

Syftet med seminariedagen är att synliggöra diakoni som en väg mot framtidens kyrka och att pröva tanken att diakoni är en nyckel för Gemensam Framtids trovärdighet.

Dagen kommer att ske på Utbildningscentrum Lidingö den 14 februari 2012, kl. 10 – 16, inkl. lunch och fika. Kostnad: 250:-. Anmälan senast 7 februari 2012 till Inger Östh 08 – 636 23 20, e-post inger.osth@flidingo.fhsk.se

Sida 1 av 3123»