KONFERENSER I HÖST

Jag vill göra er uppmärksamma på två viktiga samlingar i höst. Det är dels Sveriges Kristna Råds diakonikonferens 22-23 oktober i Smyrnakyrkan, Göteborg. Temat för konferensen är ”Makten och vanmakten”. För mer information och anmälan gå in på www.skr.org. Det kommer också att finnas information på www.gemensamframtid.se.

Det andra är en konferens den 18 oktober i Stockholm som Svenska kyrkan bjuder in till om ”Socialt företagande” – diakoni på ett nytt sätt. Konferensen ges i samverkan med Tillväxtverket, Coompanion, Kyrkornas EU-kontor samt Stockholms stift. Konferensen kommer att ge grundläggande kunskap och presentation av några exempel.För mer information och anmälan se www.svenskakyrkan.se under Socialt företagande.

Varför inte även tipsa om ärkebiskopens möte 2012, 16-17 november i Uppsala konsert och kongress, som handlar om Barn och Unga –  om barns kraft och förmåga, om barn i utsatta situationer och om barnets rätt till andlig utveckling. För mer information se www.svenskakyrkan.se eller maila Maria Södling maria.sodling@svenskakyrkan.se, tel; 018-16 97 67.

Hälsningar Marie Lindholm, diakonisekreterare