Det händer något när vi möts

Vi är några stycken som träffas varannan torsdag kväll. När vi började under hösten var ambitionen att ha en rejäl läsning och reflektion av Jim Wallis bok Agenda för en hoppfull värld. Den är spännande och utmanande för oss som individer, men naturligtvis som församling och kyrka.

Vid första träffen berättade vi kort om varför var och en ville vara med, ambitioner, motiv och eventuella drömmar. Redan från början antog vi hållningen att det här ska inte bara vara en grupp som möts för sin egen utvecklings skull, utan vad kan vi engagera oss för i vårt samhälle. Vi har trevligt, har spänstiga diskussioner, fikar och har olika synsätt: men vi lyssnar verkligen på varandra och dragits med av varandras behov och olika engagemang.

Några exempel:

”Agendagruppen” (som vi kallas) har aktivt deltagit i politikerutfrågning kring samhällsbyggnad och miljöfrågor. Gruppen har också arrangerat en hearing på Internationella kvinnodagen kring våld i nära relationer med involverade politiker, socialnämnd, Brottsofferjouren och andra inblandade parter. Någon satte upp inbjudan på alla vårdcentraler, en annan på Högskolan och ICA Maxi. En tredje på biblioteket och på Akuten. En fjärde har lämnat inbjudan till ännu fler bibliotek,,,,,

Varför skriver jag om detta? Försöker jag lyfta fram oss och ”tycka att vi är duktiga”? Nej, nej. Verkligen inte. Men goda exempel kan inspirera. Min tro är att detta bara är början på vårt nytända engagemang.

Möt varandra och ta del av den andre, släpp in den andre i ditt liv och tillåt andra bli en del av ditt liv och det du brinner för. Något händer när vi möts, och våga vara en medskapare av en Hoppfullare värld.

Håkan Altemar