Våld i nära relationer – barn och unga berättar

En skrift om våld i nära relationer där barn och unga berättar. Dessa barn finns mitt ibland oss, också i kyrkan. Hur stödjer vi? Läs denna viktiga skrift från barnombudsmannen.

www.barnombudsmannen.se/global/publikationer/signaler2012.pdf

Marie Lindholm, diakonisekreterare