Välkomna till release

Välkomna till releasen för Diakonins Månad i Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31 i Stockholm. Datum för releasen är onsdagen den 28 mars kl. 10.30 – 12.00. Programmet bjuder på ett samtal mellan Sten-Gunnar Hedin och Johan Arenius under temat generationssamverkan. Staffan Skarrie spelar och sjunger och materialet presenteras.

Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

Materialet till Diakonins månad 2012 kommer att finns för nedladdning på SKR:s hemsida, www.skr.org

Varmt välkomna

Marie Lindholm, diakonisekreterare