Lite Nyheter

En nyhet för hösten är att man kan läsa diakonala linjen samtidigt med teologisk grundkurs på teologiska högskolan i Stockholm. Gå in på Lidingö folkhögskolas hemsida – diakonala linjen - för mer information.

På pastor.nu har Rune W Dahlén skrivit om ordination och om det nu beslutade året mellan utbildningens slut och ordination, läs gärna även det.

www.kallelsedagar.se kan du läsa om årets kallelsedagar och öppet hus den 16 – 17 mars. Lidingö folkhögskola kommer att ha öppet hus den 19 mars kl. 9.00 – 12.00.

Marie Lindholm, diakonisekreterare