75 år i samma församling!

Vår församlings äldsta medlem avled förra veckan och inför tacksägelsen lästa jag församlingsbokens uppgifter om vår medlem. 1937 var det år när R beslutade sig för att vara en del i församlingen.

Funderingarna över R:s långa engagemang i och kärlek till sin församling, som var tydlig och märkbar ända in i det sista, leder mina tankar vidare; Hur ser det ut i dag, jämfört med för 75 år sedan.

Mycket har ändrats, men en hel del är sig nog också likt – och jag känner glädje och tacksamhet över att det är och får vara så.

Tänk att vi får vara med och vara behövda i en Guds församling! Vi får dela glädje och svårigheter med varandra, vi får dela frågorna om tron, uppdraget och livet. Vi får finnas till för att människor ska kunna hitta sin tro.

Jag kommer inte att vara medlem i samma församling i 75 år, men R:s kärlek och engagemang för sin församling – den ber jag om att många av oss ska få känna och dela.

Eva Altemar, diakon i Södra Nissadalens missionsförsamling