Diakoni och trovärdighet på tröskeln till Gemensan framtid

VÄLKOMMEN till en SEMINARIEDAG med inbjudna gäster som bidrar med olika infallsvinklar och väcker tankar kring diakonins bredd inför framtiden och den gemensamma kyrkan. Inbjudna talare är Christine Jones, metodistpastor och handledare i Church-Related Community development vid Northern College i samverkan med Manchester University och baptister, metodister och SMK:s systerkyrka United Reformed Church i England, Katarina Olofsgård, direktor för Sociala Missionen och Jan-Erik Melin, tidigare ansvarig för Svenska kyrkans församlingspedagogutbildning i Sigtuna tillika tidigare rektor på Lidingö folkhögskola.

Syftet med seminariedagen är att synliggöra diakoni som en väg mot framtidens kyrka och att pröva tanken att diakoni är en nyckel för Gemensam Framtids trovärdighet.

Dagen kommer att ske på Utbildningscentrum Lidingö den 14 februari 2012, kl. 10 – 16, inkl. lunch och fika. Kostnad: 250:-. Anmälan senast 7 februari 2012 till Inger Östh 08 – 636 23 20, e-post inger.osth@flidingo.fhsk.se