Esters sanning

Vi var samlade på en Tillsammans- helg, ett 60- tal i åldrarna 1 år upp till 75+.
Gemenskapen delades i lek, volleyboll, samtal, matlagning & disk, dans,
sång och bön.

Vid söndagens Gudstjänst delade vi gemenskapen kring Nattvardens bröd och vin och
denna gång skickade vi bröd och vin mellan oss. Orden ”Kristi kropp för dig
utgiven” eller ”Av kärlek” fick vi säga till varandra eller de ord som kändes
mest naturligt, eller bara se på den som satt bredvid och bara tyst räcka bröd
och vin till – allt efter det som var och en kände sig bekväm med.

Framför mig satt Ester 7 år, tyst och såg sig lite omkring på hur de andra gjorde och
vad de sa. Sedan vände hon sig till mig och viskade: ”Eva, vet du vad jag ska
säga”? ”Nej”, viskar jag tillbaka, ”Vad då”? ”Sprid kärleken vidare, det ska
jag säga när det blir min tur”.

Sprid kärleken vidare, så sant och så insiktsfullt från en 7- åring. Tack gode Gud
för barnen och deras sanningar.

Sprid kärleken vidare, det är ju den enkla och raka uppmaning och uppdrag vi har –
som enskilda, som församling och som en kyrka med Gemensam framtid.

Att sprida kärleken vidare, där var och en av finns och är.

Sprid kärleken vidare, Ester gör det på sitt sätt, hur gör jag det på mitt sätt? Hur
gör du det på ditt sätt?

För mig blev just den nattvardsstunden en av de starkaste på länge – både som en
utmaning och en uppmuntran, så därför vill jag dela med mig av Esters sanning,
som en utmaning och uppmuntran: Sprid kärleken vidare!

Eva Altemar, diakon i S. Nissadalen, Sennan