Diakonernas Riksförbund och Diakondagar

Jag är nyss hemkommen fylld av intryck från två fantastiska dagar med Diakonernas riksförbund, dess årsmöte och Ulla Käll, diakon som arbetar med retreat, andlig vägledning, taizé och gitarrmusik i Norge och Sverige på ett fängslande sätt. En av hennes rubriker var ”Sänk skuldrorna – höj blicken” – om att lyssna till sin längtan. Vad värdefullt det är med sådana här mötesplatser!!!

Jag vill även nämna om två diakondagar jag vartit med om på kort tid. Det är så givande att möta engagerade, härliga diakoner. Den ena diakondagen var i Kil, den andra i Lidköping. På båda platser fick vi dela med varann och höra om insprerande diakonalt arbete. Det ligger en väldig styrka i att vi diakoner kommer samman, delar erfarenheter, stöttar och uppmuntrar varann och ber för varann.

Yvonne Jureheim, diakon i Missionskyrkan i Lidköping berättade bl.a. om ”Dialogen” – Kyrkornas Terapeutiska Samtalstjänst –  som de har startat tillsammans med kyrkorna i Lidköping (LKS –  Lidköpings Kristna Samarbetsråd) då de märkte ett behov av att människor behövde hjälp i sina relationer. ”Dialogen” är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den andliga sidan av livet får finnas med. Man vill försöka skapa förutsättningar för denna helhetssyn på människan. Detta ska inte ses som en ersättning för församlingarnas själavård och andliga vägledning utan som ett komplement. Vill du veta mer om detta arbete hör av dig till Yvonne Jureheim, diakon i Lidköpings Missionskyrka.