DIAKONIFORUM 2011

Inom ramen för diakonins månad anordnades den 22 september Diakoniforum på Vasakåren i Stockholm, en mötesplats och fördjupning för medarbetare i kyrkor, samfund och organisationer utifrån årets inspirationsmaterial, Medmänniska gör skillnad.

Förmiddagen innehöll föreläsning och fördjupning utifrån rubriken: Man trivs där man behövs. På eftermiddagen erbjöds workshops med fokus på arbete med idéella medarbetare, om hur vi kan arbeta med utbildning av volontärer/frivilligarbetare och om hur vi kan tillvarata deras engagemang och kompetens.

Denna dag lämnade en god eftersmak,( inte minst för de som vann hembakta bull- och kakpåsar  med sig hem). Det hade varit roligt om vi hade varit några fler ifrån Svenska Missionskyrkan. Men förhoppningsvis ses vi på nästa års diakoniforum, en bra ekumenisk mötesplats för alla oss som brinner för det diakonala arbetet.

Marie Lindholm, diakonisekreterare