LINUS BARNSTÖD

Det finns stora behov av stödgrupper för barn som växer upp i dysfunktionella familjer. Under hösten 2011 – våren 2012 anordnar Hela människan en Linuskurs igen. Läs information om kursen på Hela människans hemsida www.helamanniskan.se. Genom ett bidrag från en stiftelse kan man nu ge ett så förmånligt pris som 4 900 kronor per person till medarbetare inom kyrkor och samfund som är huvudmän för Hela människan. Resa och boendekostnad tillkommer. (Ordinarie pris är 10 500 kronor för kyrkor). Målet med denna satsning är att öka antalet stödgruppsledare inom Hela människan och bland organisationens huvudmän. Enda kravet är att deltagare har ett styrelsebeslut i ryggen som styrker att det är personer som församlingen vill satsa på och därigenom står bakom att en satsning kommer att ske att starta stödgrupper. OBS: Anmälningstiden är förlängd. Hjälp mig gärna att sprida denna information där du tror att det skulle kunna passa.
Marie Lindholm, diakonisekreterare