Missionkyrkans diakonsmycke

För hela Missionskyrkan.

Korset, försoningens symbol, som omsluts av hjärtat med kärlek, omtanke för medmänniskan. Så kan vi beskriva diakonsmycket. Sedan 1974 har det varit medlemssymbol inom Diakonernas Riksförbund inom Missionskyrkan och SMU.

Jag tror att vi är många diakoner som inför avskiljningen eller ordinationen högtidligt tagit mot smycket. Jag tror vi är många som bär det med stolthet som en påminnelse om vår kallelse och vårt uppdrag.

Fast diakonin är givetvis större än Diakonernas Riksförbund. Många som genom åren sett symbolen har associerat den med just diakoni inom Missionskyrkan och inte med ett speciellt förbund. Detta fick oss inom förbundets styrelse att börja fundera. Kanske var dessa uppfattningar om symbolen rent av bättre än hur det faktiskt förhöll sig? Var sak har, som vi vet, sin tid. Vi är många diakoner som försökt lära oss detta med omvärldsanalys, eller hur? Tiden kanske rent av var mogen för förändring i ”smyckesfrågan”.

Efter samtal på förbundets årsmöte och förfrågan till kyrkostyrelsen var det dags. Den 7 april överlämnades diakonsmycket till missionsföreståndare Göran Zettergren och diakonisekreterare Marie Lindholm. Nu är symbolen inget förbundsmärke längre. Istället är det en symbol tillgänglig för diakoner och diakoni inom hela kyrkan. Exakt hur den kommer användas kan vi inom förbundet inte veta eller råda över. Vi kan bara önska att symbolen blir till välsignelse. Att den även i fortsättning får påminna oss om att försoningen handlar om Guds kärlek. Och om att Guds kärlek handlar om möten i handling, närvaro och ord.

 /Karin Fritzson

 Ordförande Diakonernas Riksförbund.